EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.11.08.

Projekts "Stāstu laiks bibliotēkās"

Atzīmējot Starptautisko Lasīt, rakstīt un rēķināt prasmes dekādi (2003. – 2012. gads), UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2009. gadā uzsāk projektu "Stāstu laiks bibliotēkās".


Projekta mērķis ir vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atdzīvinot stāstīšanas tradīciju paaudžu starpā, kā arī pilnveidot ikviena valodas kompetenci un sociālās prasmes klausīšanās un stāstīšanas procesā. Projektā ir iecerēts attīstīt stāstīšanas pasākumu organizēšanu bibliotēkās, šādi dodot ieguldījumu arī bibliotēku sociālās lomas paplašināšanā sabiedrībā.

Stāstīšana – tā ir smalka situāciju un dialogu māksla: īstā brīdī atcerēties īsto stāstu un pielāgot to konkrētai vajadzībai. Teksts ir tikai daļa no stāsta. Stāstā ietilpst arī žesti, balss intonācija, acu kustības, attieksme pret stāstāmo, dialogs ar klausītājiem – katrā no šiem līmeņiem ietverta personīgā un paaudžu pieredze.

Stāstu stāstīšana un stāstu klausīšanās tiek uzskatīta par vienu no senākajām cilvēku pamatvajadzībām, tā kalpo gan pasaules izziņai, gan arī sociālo prasmju izkopšanai. Stāstīšanas tradīcijai ir liela nozīme arī mūsdienu pasaulē un daudzās valstīs pašlaik var vērot mutvārdu stāstīšanas renesansi. Stāstnieku organizācijas, festivāli un grāmatas kļūst arvien populārākas. Pieaug arī bibliotēku loma stāstīšanas pasākumu organizēšanā un bibliotēkas kļūst par vienu no galvenajiem centriem stāstīšanas pasākumu organizēšanā.

Projekta norise
1. Bibliotēku darbinieku apmācība stāstniecībā un stāstīšanas pasākumu organizēšanā
2 vienas dienas semināri 5 Latvijas novados 2009. gada pavasarī (marts – maijs). Semināros ir paredzēts apskatīt sekojošas tēmas – stāstīšanas tradīcijas dažādās valstīs, stāstu vākšana un pētniecība, stāstu meklēšana un pielāgošana stāstīšanai, stāstītprasmju izkopšana, stāstīšanas pasākumu organizēšana bibliotēkās, stāstītāju sagatavošana un mudināšana stāstīt. Semināru vadītāji: Guntis Pakalns, Māra Mellēna.

2. UNESCO LNK Stāstu bibliotēkas nosaukuma un īpašas dalības zīmes piešķiršana. 30 UNESCO LNK stāstu bibliotēku atlase – 2009. gada augusts.

3. 10 UNESCO LNK stāstu vakaru organizēšana katrā projekta dalībbibliotēkā. 2009. gada septembris līdz 2010. gada maijs.

Prezentācija par projektu "Stāstu laiks bibliotēkās"

Informācija, kā pieteikties:
Piedalīties projektā ir aicināti Latvijas bibliotēku darbinieki, kas jau nodarbojas ar stāstīšanas pasākumiem bibliotēkās un/vai interesējas par šādu iespēju, kā arī vēlas attīstīt savas stāstnieka prasmes, apgūt zināšanas par stāstiem un stāstīšanas pasākumu organizēšanu.

Ieinteresētās bibliotēkas aicinām pieteikties projektam līdz š.g. 23. NOVEMBRIM, sūtot e-pastu uz office@unesco.lv un norādot - bibliotēkas nosaukumu, kontaktinformāciju un kontaktpersonu.

Papildus informācija: zvanot pa tālruni 67325109 (Anita Vaivade).

Vairāk par stāstīšanu un stāstīšanas pasākumu organizēšanu:

Latviešu valodā:

Pakalns, Guntis. Stāstnieku kustība Rietumu pasaulē un tās iespējas Latvijā. // Meklējumi un atradumi 2008, rakstu krājums. Rīga : Zinātne, 2008, 142. – 170. lpp. ISBN 9789984808277.

Angļu valodā:

http://www.timsheppard.co.uk/story/faq.html

http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/storyhandbook.htm

http://www.storynet.org

http://storyarts.org/

http://i.webring.com/go?ring=storytelling

http://www.storytellingfoundation.net/

http://www.scottishstorytellingcentre.co.uk

http://www.courses.unt.edu/efiga/STORYTELLING/StorytellingWebsites.htm

http://www.storyplace.org/PRESCHOOL/other.asp

Vācu valodā:

http://www.erzaehlen.de

http://www.fairytale.de

http://www.stories.uni-bremen.de

Ierakstot google meklētājprogrammā: stāstīšana, story-telling, story-time