EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.04.09.

Projekts „Pasaules mantojums jauniešu rokās”


2009.gada 6.aprīlī Rēzeknē Latgales reģionā skolu pārstāvji piedalījās informatīvā seminārā par mācību materiālu skolotājiem „Pasaules mantojums jauniešu rokās”

2009. gada pavasarī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ir uzsākusi popularizēt 1998.gadā UNESCO Asociēto skolu projekta ietvaros sadarbībā UNESCO Pasaules Mantojuma centru tapušo mācību materiālu „Pasaules mantojums jauniešu rokās” pasaules kultūras un dabas mantojuma tēmas starpdisciplinārai integrācijai un mācīšanās veicināšanai vispārizglītojošo skolu programmās, kas 2008.gadā ir iztulkots latviešu valodā un papildināts ar sadaļu par UNESCO Pasaules mantojuma vietu Rīgas vēsturisko centru.

Mācību materiāla – komplekta skolotājiem prezentācijas laikā VKPAI darbinieki iepazīstināja semināra dalībniekus ar kultūras mantojuma izpratni un tipoloģiju Latvijā, VKPAI darbību, kā arī galvenajiem īstenotajiem projektiem bērniem un jauniešiem. Savukārt paša mācību materiāla prezentācijas ietvaros semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās interaktīvā diskusijā par UNESCO kultūras un dabas mantojuma vietām visā pasaulē, kā arī par pasaules mantojuma ideju, izglītības principiem un tās nepieciešamību, kā arī tieši vietējā kultūras mantojuma nozīmi pasaules mantojuma kontekstā. Semināra noslēgumā katrs skolas pārstāvis saņēma mācību materiālu komplektu „Pasaules mantojums jauniešu rokās” elektroniskā formātā – materiālā iekļauta teorētiskā daļa par pasaules mantojumu, kā arī par pedagoģiskām pieejām pasaules mantojuma mācīšanās, 42 mantojuma nodarbību apraksti, kā arī plašs vizuālais materiāls par pasaules mantojuma vietām. Mācību metodiskais materiāls sniedz sistematizētu un metodisku pieeju pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jautājumu izzināšanai un iekļaušanai visdažādāko mācību priekšmetu - vēstures, kultūras vēstures, ģeogrāfijas, dabas un vides zinību, sociālo un politikas zinātņu, matemātikas u.c. - stundās. Materiāls dod iespēju aktualizēt pasaules kultūras mantojuma vērtību iepazīšanu, izzinot un novērtējot lokālā kultūras mantojuma īpatnības, kā arī veicina starptautiski atzīto kultūras mantojuma vērtību Latvijā izpratni un atpazīstamību.

Mācību materiāls un aicinājums ikvienai Latvijas skolai iesaistīties kultūras mantojuma izziņas un saglabāšanas procesos ir lieliska iespēja pievērst uzmanību jauniešu un bērnu izglītošanai dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā. Zināšanas un informētība dod pamatu jau bērnībā izkopt atbildību par sava kultūras mantojuma saglabāšanu, veicina ilgtspējīgu sabiedrības attīstību un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas sakņojas lokālo īpatnību vērtību apzināšanā un novērtēšanā.

Nākamās tikšanās ar skolu pārstāvjiem paredzēta Zemgalē 27.aprīlī Bauskā un Kurzemē – 15.maijā Kuldīgā.

Sīkāka informācija:
UNESCO Latvijas nacionālā komisija: office@unesco.lv , tel. 67325109.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Kultūras mantojuma politikas daļa
katrina.kukaine@mantojums.lv , tel. 67229272.