EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.02.10.

Projekts „Draugu stāsti” ielūdz uz lietuviešu kultūras vakaru


Šā gada 16. februārī plkst. 13:00 Rīgas Lietuviešu vidusskolā Prūšu ielā 42 a, Rīgā notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) projekta „Draugu stāsti” otrā dalībnieku tikšanās – lietuviešu vakars.


Pasākuma mērķis ir iepazīstināt tā dalībniekus ar lietuviešu kultūru un tās izpausmēm Latvijā, senajām lietuviešu, latviešu grāmatām, lietuviešu bērnu grāmatām, lietuviešu tautas tērpiem. Notiks lietuviešu tautas deju ansambļa priekšnesums, kurā piedalīsies Rīgas Lietuviešu vidusskolas skolēni ar deju kopu „Bijūnas”.


Projekta „Draugu stāsti” lietuviešu vakara ietvaros tiks svinēta arī Meteņu diena un dedzināta more (putnubiedēklis).


Lietuviešu vakarā piedalīties aicināts ikviens, tai skaitā visi projekta „Draugu stāsti” bērni, UNESCO Asociēto skolu projekta bērni, plašsaziņas līdzekļi un citi interesenti.


Projekta „Draugu stāsti” mērķis ir stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību, kas sekmē humānismu un iecietību, pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem. Tā ietvaros bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 16 gadiem aicināti piedalīties konkursā, projekta mājas lapā www.stastulaiks.lv izvēloties kādu no latviešu, igauņu, lietuviešu, armēņu, gruzīnu vai azerbaidžānu sakāmvārdiem un uzrakstot stāstu, pasaku vai eseju par to, kāpēc tieši šis sakāmvārds ir šķitis interesants, īpašs, kādas atmiņas, asociācijas tas raisa un tml. Konkurss ilgs līdz 2010. gada 14. aprīlim (pirmā kārta – līdz 12. februārim), un tā noslēgumā notiks jauno stāstu autoru nometne.


UNESCO visā pasaulē sevi ir pierādījusi kā nozīmīgāko starpvaldību organizāciju miera uzturēšanā un starpkultūru dialoga iespējamības veicināšanā, balstoties uz cieņu pret kultūru atšķirībām, interesi izzināt kultūru daudzveidību un centieniem saglabāt cilvēces atmiņu un tās materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu kā instrumentus un pierādījumu mierīgai līdzāspastāvēšanai.


2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu. Gada mērķis ir veicināt kultūru tuvināšanās idejas pārdomātas, iekļaujošas un atbilstošas politikas veidošanai starp lokālo, reģionālo un starptautisko pušu interesēm un visdažādākajiem šo līmeņu dalībniekiem. Starptautiskais kultūru tuvināšanās gads ir ietvars savstarpējo attiecību un komunikācijas izkopšanai, kas balstīta uz savstarpēju sapratni, cieņu, iecietību un ieinteresētību kultūru izpausmju daudzveidībā, pasaules izziņā un attīstībā.


Par projektu „Draugu stāsti”:
http://www.stastulaiks.lv


Par Kultūru tuvināšanas gadu:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/culture/SKTG.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv