EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.09.10.

Projekta „Draugu stāsti” konkursa laureāti nometnē radījuši kopīgu virtuālo grāmatu


UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) projekta „Draugu stāsti” noslēguma nometnē jauno autoru konkursa laureāti radījuši kopīgu virtuālo grāmatu, kurā apkopoti konkursa darbi un nometnes dalībnieku zīmējumi. Tā plašākai publikai pirmoreiz tiks prezentēta 21. septembrī plkst. 13:00 viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55) akcijas „Pasaule t@vā bibliotēkā” noslēguma semināra „Pasaule tuvumā un tālumā” ietvaros.


Projektā „Draugu stāsti” visa gada garumā notika pasākumi un aktivitātes, kas iepazīstināja ar Baltijas un Kaukāza kultūrām un šo kultūru pārstāvjiem Latvijā. No šā gada 26. līdz 28. augustam Jūrmalā, Latvijas Starptautiskajā skolā norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) projekta „Draugu stāsti” jauno stāstu autoru nometne. Nometne bija šī projekta noslēgums, un tajā piedalās stāstu konkursa uzvarētāji, kā arī bērni un jaunieši, kuri aktīvi līdzdarbojās dažādu kultūru iepazīšanas pasākumos „Draugu vakars”.


Nometnē projekta „Draugu stāsti” konkursa 10 literāro darbu konkursa laureāti dažādās izzinošās aktivitātēs iepazina kultūru dažādību, piedalījās radošajās darbnīcās, intelektuālās spēlēs, rotaļās un fiziskās nodarbībās, veidoja izstādes un rīkoja Latvijā vēl nebijušu pasākumu – Lasīšanas nakti (27. augustā). Nometnē tapa arī kopīga viņu konkursa darbu grāmata, kas digitālā formātā ir pieejama projekta mājas lapā www.stastulaiks.lv.


Projekta mērķis ir stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību, kas sekmē humānismu un iecietību, pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem. Cienīt savu un citas kultūras mūs aicina UNESCO konvencija „Kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšana” (pieņemta 2005. gadā). Projekts tiek īstenots UNESCO Starptautiskās Lasīt, rakstīt un rēķinātprasmes dekādes ietvaros (2003. – 2012.).


Projekta „Draugu stāsti” īstenošanu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds - Latvija”, UNESCO LNK partneri tajā ir LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Starptautiskā skola, Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka, izdevniecība „Liels un mazs”, valodu skola „Skrivanek Baltic”, biedrība „Ideju forums”, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija, Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Rīgas Igauņu vidusskola un Rīgas Lietuviešu vidusskola.


2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu ar mērķi veicināt kultūru tuvināšanās idejas pārdomātas, iekļaujošas un atbilstošas politikas veidošanai starp lokālo, reģionālo un starptautisko pušu interesēm un visdažādākajiem šo līmeņu dalībniekiem.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv