EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.11.10.

Prezentēs rekomendācijas par atbalstu jauniešu izglītībai pašvaldībās


1. decembrī plkst. 11:00 Rīgas Kongresu namā, Kr. Valdemāra ielā 5 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konferenci „Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem – no politikas līdz īstenošanai”. Tajā ar prezentāciju par izglītību pašrealizācijai mūža garumā un pētījuma rezultātiem par Latvijas jauniešiem uzstāsies arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika.


UNESCO LNK pētījuma ietvaros tika veikta situācijas analīze trīs teritorijās – Jaunpils novadā, Ogres novadā un Daugavpilī. Balstoties uz pētījumā apskatītajiem jauniešu dzīvesstāstiem, gadījumu analīzi, teorētiskajiem pieņēmumiem un konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” atzinumiem, ir sagatavotas rekomendācijas Latvijas pašvaldībām par atbalstu 16 – 25 gadus vecu jauniešu izglītībai, kas tiks prezentētas konferencē. Lai pētījumā iegūtu daudzveidīgu informāciju, tika intervēti gan jaunieši, kuri aktīvi izmanto izglītības iespējas, gan tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ neiekļaujas izglītības sistēmā, bet ir darba tirgū, tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ neiekļaujas izglītības sistēmā un nav arī darba tirgū, kā arī jaunieši ar funkcionāliem vai citiem attīstības traucējumiem un jaunās māmiņas, kuras, iespējams, arī ir zaudējušas darbu.


Kopumā konferencē „Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem – no politikas līdz īstenošanai” par karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu nepieciešamību, to pieejamību Latvijas jauniešiem, atbalsta sistēmas izveidi un nākotnes attīstības perspektīvām diskutēs politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītās puses. Tajā piedalīsies vairāk nekā simts izglītības politikas veidotāju, novadu izglītības pārvalžu darbinieku, skolu direktoru vietnieki mācību un audzināšanas darbā, ar nodarbinātību saistīto valsts iestāžu pārstāvji, sociālie partneri un profesionālās asociācijas.


Konferences dalībnieki saņems ne tikai informācijas apkopojumu par pašreizējo situāciju karjeras attīstības atbalsta jomā, bet arī varēs iepazīt Latvijas jaunieša – bezdarbnieka portretējumu, diskutēt par karjeras izglītības un nākamās profesijas izvēli, izvērtēt klases audzinātāja un ģimenes sadarbības veidošanu un diskutēt par citiem saistošiem jautājumiem.


Vairāk informācijas un konferences programma – VIAA mājas lapā.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv