EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.04.11.

Preses brīvības dienai veltītā konference šogad notiks žurnālistikas centrā Newseum ASV


Jau kopš 1993. gada UNESCO pavasarī gatavojas Preses brīvības dienas atzīmēšanai 3. maijā.


Pasākumi par godu Preses brīvības dienai norisināsies vairāk nekā 100 valstīs, bet īpašs notikums iecerēts 4. maijā Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā, kur tiks atzīmēta 20. gadadiena kopš 1991. gadā pieņemtās Vindhūkas deklarācijas, kuras galvenais nolūks ir sekmēt brīvu, plurālistisku un neatkarīgu preses darbu visā pasaulē.


Kā ik gadu, UNESCO Preses brīvības dienai veltīs arī konferenci, kas šoreiz notiks Vašingtonā no 1. līdz 3. maijam tādā zīmīgā vietā, kā Newseum – interaktīvajā mācību centrā, kas veltīts aktualitātēm un attīstībai žurnālistikā. Šo pasākumu organizē UNESCO, ASV Valsts departaments un vairāk nekā 20 UNESCO partneri pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Konferences “21. gadsimts: Jaunas robežas, jauni izaicinājumi” uzmanības centrā būs aizvien pieaugošā jauno mediju un sociālo tīklu loma.


Vašingtonā 3. maijā tiks pasniegta arī UNESCO Preses brīvības balva. Par 2011. gada laureātu žūrija 12 speciālistu sastāvā atzinusi pašlaik ieslodzījumā esošo Irāņu žurnālistu Ahmadu Zeidabali (Ahmad Zeidabadi). Viņš bija viens no tiem, kuri mēģināja gāzt valdību, apsūdzot to sazvērestībās, ar t.s. soft revolution palīdzību. UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova, apstiprinādama žūrijas lēmumu, ir aicinājusi Irānu atbrīvot Ahmadu Zeidabali no ieslodzījuma, uzsvērdama, ka savā karjerā Ahmads Zeidabadi vienmēr ir drosmīgi un nemitīgi iestājies par preses un vārda brīvību, kas ir cilvēka pamattiesības, ikviena pilsoniskās brīvības galvenā sastāvdaļa”.


1997. gadā izveidotās balvas mērķis ir godināt tās personas, organizācijas vai institūcijas, kas devušas vērā ņemamu ieguldījumu, aizstāvot vai veicinot preses brīvību jebkur pasaulē, īpaši, ja tas ir bijis saistīs ar apdraudējumu veselībai vai dzīvībai.


Preses brīvības dienā UNESCO mudina arī ar klusuma brīdi godināt tos žurnālistus visā pasaulē, kuri ir atdevuši dzīvību par mūsu tiesībām būt informētiem, pildot savus profesionālos pienākumus. Lai gan Latvija Pasaules preses brīvības kartē netiek ierindota to vairāk nekā 40 valstu lokā, kur preses brīvība uzskatāma par apdraudētu, arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu atcerēties, piemēram, Andri Slapiņu, Gvido Zvaigzni, Gundaru Matīsu u.c.


„Preses un vārda brīvība ir cilvēka tiesību pamats, stūrakmens. To apzinās ikviena valsts, kurā demokrātija un tās attīstība arvien ir svarīga vērtība. Lai arī Latvijā šis temats nav aktualitāšu saraksta augšgalā un arī starptautiski mūsu valsts netiek vērtēta kā vieta, kur preses un vārda brīvība ir būtiski apdraudēta, UNESCO LNK uzskata, ka šajā nozarē mūsu valdībai, saistītajām organizācijām, sabiedrībai kopumā un galvenokārt pašiem plašsaziņas līdzekļiem ir daudz darāmā. Ir vairāki svarīgi jautājumi, kas risināmi un sakārtojami, piemēram, sabiedrības izglītošanas un mediju lietotpratības jomā, tāpat arī par plašsaziņas līdzekļu iespējām un izaicinājumiem interneta ēras un jauno mediju kontekstā, jo īpaši attiecībā uz dažādu – lietotāja, autora u.c. – tiesību ievērošanu un aizsardzību,” norāda UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


Informāciju sagatavoja:
Rolands Ostrovskis
UNESCO LNK konsultants, praktikants
Tālr.: + 371 67289073
E-pasts: rolands@tels.lv