EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.10.13.

Pirmoreiz vēsturē UNESCO Ģenerālās konferences Kultūras komisijas vadība uzticēta Latvijai; komisijas darbu vadīs Dace Melbārde

No 5. līdz 20. novembrim Parīzē notiks Apvienoto Nāciju Izglītības zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) dalībvalstu Ģenerālās konferences 37. sesija, kurā kopā ar 194 valstu pārstāvjiem piedalīsies arī Latvijas delegācija. Konferences laikā tiks ievēlēts arī organizācijas prezidents.

Pirmo reizi Latvijas dalības UNESCO vēsturē Ģenerālās konferences Kultūras komisijas vadītāja amatā ievēlēta Latvijas pārstāve – starptautiski atzīta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma eksperte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Dace Melbārde. Kultūras komisijas darba kārtībā būs UNESCO nākotnes darbības scenārija izstrāde, kā arī pasaulē nozīmīgi kultūras attīstības jautājumi, kam nepieciešams rast kopīgus risinājumus un atbalstu UNESCO dalībvalstīs.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika norāda, ka „šī būs īpaši svarīga sesija, jo tajā tiks lemts par UNESCO darbības stratēģiju līdz 2021.gadam un noteikti rīcības virzieni, izvērtējot iepriekšējā periodā sasniegto. Stratēģijas vadmotīvs ir ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina sabiedrības labklājību un izaugsmi. Īpaša loma izaugsmes nodrošināšanā un nākotnes attīstībā ir kultūrai”. UNESCO uzsver, ka pieeja attīstībai, kas respektē kultūras vērtības, ir veids, kā risināt savstarpēji saistītās ekonomiskās, sociālās un vides problēmas, ar kurām saskaras visa pasaule.

„Latvijas ieguldījums UNESCO darbā starptautiski tiek atzinīgi novērtēts. Iesaistīšanās starptautisku, plaša mēroga jautājumu risināšanā dod iespēju izcelt Latvijas vērtības un īstenot mūsu intereses, piesaistot resursus un sadarbības partnerus,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika.
 
UNESCO dibināta 1945. gadā un ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 195 dalībvalstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu. Ģenerālā konference ir tās augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcē dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados.

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada. Latvijā par UNESCO Cilvēces mutvārdu un kultūras mantojuma meistardarbu atzīta Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms; Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama īpaša saglabāšana, sarakstā iekļauta suitu kultūrtelpa, bet Pasaules mantojuma sarakstā – Rīgas vēsturiskais centrs un divi Strūves ģeodēziskā loka punkti Jēkabpilī un Sestukalnā; savukārt Latviju UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā pārstāv divas nominācijas: “Dainu skapis” un “Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv