EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.12.06.

Pirmo reizi pasniegs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas augstākos apbalvojumus

Pirmdien, 4. decembrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) piešķīra organizācijas augstāko apbalvojumu – goda rakstus par ieguldījumu UNESCO LNK darbības un programmu īstenošanā Latvijā. Apbalvojumu pasniegšana notiks šā gada 12. decembrī svinīgā pasākuma laikā, kas veltīts 15. gadadienai kopš Latvijas pievienošanās UNESCO (ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai).

Šī ir pirmā reize, kad tiek piešķirti nozīmīgie organizācijas apbalvojumi, tomēr UNESCO LNK ne retāk kā reizi divos gados tos pasniegs arī turpmāk. Nolikums par UNESCO LNK apbalvojumu piešķiršanu UNESCO LNK Asamblejā tika apstiprināts šā gada 2. februārī.

Goda rakstus, kas ir augstākā LNK atzinības zīme un tiek pasniegti kopā ar UNESCO piemiņas zīmi, UNESCO LNK piešķīra:

Ainai Nagobads – Ābolai par izcilu ieguldījumu un nozīmīgu atbalstu UNESCO darbā Latvijā un pasaulē. Aina Nagobads – Ābola ir pirmā Latvijas vēstniece UNESCO un joprojām turpina aktīvi darboties kā speciālo uzdevumu padomniece UNESCO. Pēdējos gados Aina Nagobads – Ābola īpašu uzmanību veltījusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta attīstībai, kuram vienbalsīgi savu atbalstu izteica UNESCO dalībvalstis UNESCO Ģenerālās konferences laikā 1999. gadā.

Latvijas Zinātņu akadēmijai par izcilu ieguldījumu un nozīmīgu atbalstu UNESCO programmu īstenošanā. 1998. gadā toreizējā UNESCO ģenerāldirektora Federiko Majora vizītes laikā Rīgā tika parakstīta vienošanās ar Latvijas Zinātņu akadēmiju par zinātnes programmas īstenošanu Latvijā. Kopš tā laika Latvijas zinātnieki aktīvi līdzdarbojušies UNESCO programmu darbā gan Latvijā, gan pasaulē.

Priekšlikumus par LNK goda rakstu piešķiršanu iesniedz UNESCO LNK locekļi, programmu padomju locekļi un UNESCO LNK Sekretariāts. Tos ne retāk kā reizi gadā izskata LNK prezidenta apstiprināta un ģenerālsekretāra vadīta komisija, kuru veido trīs UNESCO LNK locekļi, pa vienam pārstāvim no katras programmu padomes un ģenerālsekretārs. Par LNK Goda raksta piešķiršanu komisija lemj balsojot.

UNESCO ir ANO specializētā aģentūra, kas savu darbu organizē izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas programmās. Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14.oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē. 1991.gada 6.decembrī Parīzē tika atklāta arī Latvijas vēstniecība Francijā un UNESCO, bet UNESCO Latvijas Nacionālā komisija tika izveidota 1992.gadā.