EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.07.13.

Pilnveidotā UNESCO mājas lapa ļauj iepazīt pasauli vēl plašāk

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) turpina pilnveidot tās informācijas resursus, nodrošinot arvien plašāku informācijas pieejamību ikvienam interesentam.

UNESCO mājas lapa tagad ļauj vēl vairāk iepazīt gan pasaules mantojuma, gan programmas “Pasaules atmiņa”, gan nemateriālā kultūras mantojuma reģistrus, piedāvājot plašas foto un video kolekcijas, kā arī kartes un publikācijas.

UNESCO mājas lapas adrese ir www.unesco.org.

UNESCO ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, dibināta 1945. gada 16. novembrī ar mērķi veicināt visā pasaulē miera kultūru, rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dot ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicināt ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību. UNESCO pēc juridiskā statusa ir patstāvīga, autonoma starpvaldību organizācija, un šobrīd tajā ir 195 dalībvalstis. Tās ģenerāldirektore kopš 2009. gada rudens ir Bulgārijas pārstāve Irina Bokova.