EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.05.11.

Piesakies UNESCO pilsētas spēlei „Noķer stilu Kuldīgā”


Spēle notiks 20. maijā 11.00 – 12.30 Kuldīgas vecpilsētā. Tās mērķis ir pievērst iedzīvotāju, īpaši skolēnu un jauniešu, uzmanību Kuldīgas kultūrvēsturiskajam mantojumam kā pasaules vērtību kopuma sastāvdaļai un veicināt iedzīvotāju izpratni par pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, informē projekta vadītāja Inta Jansone.

UNESCO pilsētas spēle ir orientēšanās spēle, kurai šogad dots nosaukums „Noķer stilu Kuldīgā”, un tā būs veltīta vecpilsētā sastopamajiem arhitektūras un mākslas stiliem. Spēles laikā būs iespēja iepazīt pilsētu no ikdienā neierasta skatu punkta, meklējot kontrolpunktus un atbildes uz jautājumiem. Tās gaitā skolēni izzinās pilsētas materiālo un nemateriālo mantojumu, salīdzinās savas un citu skolēnu zināšanas par pilsētas vēsturi gadsimtu līkločos.

Spēlē aicināti piedalīties Kuldīgas un novada skolu skolēni šādās klašu grupās: 7. – 8. klase, 9. – 10. un 11. –12. klase. Katra skola var pieteikt dalību UNESCO pilsētas spēlei elektroniski, sūtot e-pastu uz adresi: inta.jansone@kuldiga.lv līdz 16. maijam 18.00, kurā jānorāda: skolas nosaukums, skolotājs, klašu grupa, komandas nosaukums un dalībnieku vārdi.

Dalībnieku reģistrācija notiks spēles dienā, 20. maijā, no plkst. 10.30 līdz 11.00 uz āra terases Liepājas ielā 3, Kuldīgā.

Aktivitātes pieejamas ikvienam interesentam bez maksas!

Jāpiebilst, ka „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” ir neatkārtojams vienots ansamblis, kādam līdzīga nav ne Latvijā, ne citviet Eiropā vai pasaulē. Kuldīgas novada pašvaldībai mērķtiecīgi darbojoties, kopš 2004. gada Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā, un tālākais mērķis ir iekļaut to Pasaules mantojuma sarakstā. Vienota ansambļa „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” sagatavošanās iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā ir iespējama vienīgi ar katra iedzīvotāja aktīvu līdzdalību. Tādēļ tiek rīkota UNESCO pilsētas spēle Kuldīgā.

Spēli organizē Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Kuldīgas kultūras centru, Kuldīgas restaurācijas centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Vairāk informācijas šeit.