EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.08.06.

Pieejams UNESCO un UNICEF kopīgi veiktais pētījums par bērniem, kas neapmeklē skolu.Visā pasaulē 115 miljoni pamatskolas vecuma bērni neapmeklē skolu, kas sastāda gandrīz piektdaļu no visiem pasaule bērniem šinī vecumā. Kas ir šie bērni? Atbildi uz šo jautājumu pētnieki ir meklējuši analizējot skolu neapmeklējošo bērnu raksturojumus un mājsainiecības, kurās viņi dzīvo, ieskaitot tādus kritērijus kā dzimums, dzīvesvieta un mājsaimniecību labklājība.

Pirmo reizi UNESCO un UNICEF piedāvā vienota avota starptautiskos un reģionālos datus par bērniem, kas neapmeklē skolu. Pētījumā izmantota uzlabota metodoloģija , statistiskie un mājsaimiecību apsekošanas dati.

Lejupielādējiet pētījumu angļu valodā:

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/educgeneral/OOSC_EN_WEB_FINAL.pdf