EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.11.10.

Piecu Latvijas jauniešu darbi piedalīsies starptautiskā UNESCO animāciju konkursā


Visi Latvijas atlasei iesniegtie darbi apskatāmi izstāžu zālē „kim?”. Izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana – 16. novembrī plkst. 16:00


Latvijas nacionālās atlases piecu laureātu darbi piedalīsies starptautiskajā UNESCO Pasaules mantojuma centra animācijas konkursā „Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē”, un tie ir Lanas Birskas (15 g.v., Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola), Druvja Zvejnieka (12 g.v., Ādažu brīvā Valdorfa skola), Agates Lielpēteres (15 g.v., Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola), Luīzes Rukšānes (15 g.v., Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola) un Lāsmas Zeimules (16 g.v., Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola) darbi, kas Parīzē cīnīsies par iespēju tikt iedzīvinātiem profesionālā animācijas filmā, ko izplatīs UNESCO rīkotajos pasākumos visā pasaulē. Ja arī Latvijas jauniešu darbi filmā tiks iekļauti, tā būs iespēja stāstīt par Rīgas vēsturisko centru un tā vērtībām visplašākajai sabiedrībai.


Savus darbus Latvijas nacionālās atlases animācijas konkursam „Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē” kopumā iesniedza 21 jaunietis no Valmieras, Talsiem, Ādažiem un Rīgas. Līdz 24. novembrim tie visi būs skatāmi “kim?” izstāžu zālē, un rītdien, 16. novembrī plkst. 16:00 uz izstādes atklāšanu un laureātu apbalvošanu laipni aicināts ikviens interesents. Decembrī izstāde būs skatāma arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI).


Animācijās jaunieši ir snieguši savu redzējumu un risinājumus gan mantojuma saglabāšanas izaicinājumiem, gan tam, kā iesaistīt sabiedrību sakārtotas mantojuma vides veidošanā. Kadru plānu sērijās Patrimonito, kas ir stāsta galvenais varonis, sakopj Rīgas vēsturiskā centra vietas, uzrunā sabiedrību, izceļ mantojuma vērtības, piesaista palīgus mantojuma sakārtošanā, uzklausa mantojuma vietu stāstus u.t.t. Kadru sērijas unikāli attaino jauniešu skatījumu uz Rīgas vēsturisko centru, tā vērtībām un iespējām pārdomātai attīstībai un tam, kā uzturēt patīkamu un pieejamu vidi ikvienam.


Nacionālās atlases animācijas konkursu „Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē” organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar VKPAI un Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojektu „kim?”. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par UNESCO Pasaules kultūras mantojumu, tā vēsturisko un kultūras vērtību, kā arī mudināt jauniešus pašiem formulēt savu lomu mantojuma saglabāšanā. Konkurss Latvijā tiek rīkots Pasaules mantojuma izglītības programmas ietvaros, atsaucoties UNESCO Pasaules mantojuma centra iniciatīvai.


Starptautisko animācijas sēriju projektu ar Patrimonito tēlu galvenajā lomā uzsāka UNESCO Pasaules mantojuma izglītības centrs 1998. gadā. Projekta mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus pasaules mantojuma vietu skaidrošanā un iepazīšanā caur pašu jauniešu radošu mantojuma vietu stāstu stāstīšanu. Projektā jaunieši tiek mudināti atklāt savu redzējumu un piedāvāt risinājumus par mantojuma saglabāšanas, attīstības, kopšanas un izpētes jautājumiem ar zīmētām animācijām par Patrimonito piedzīvojumiem. Konkurss ir starptautisks, taču vispirms tiek organizētas nacionālās atlases UNESCO dalībvalstīs.


Patrimonito Latvijas nacionālās atlases animācijas konkursā šā gada septembrī tika aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem, iesniedzot animācijas kadru plāna oriģinālu UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā.


Vairāk par konkursu: http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/culture/Patri.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv