EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.01.08.

Pētīs latviešu valodas nozīmi un lietojumu uzņēmumos


UNESCO ir pasludinājusi 2008. gadu par Starptautisko valodu gadu, uzsverot, ka sava valoda ir būtiska katras valsts un tautas identitātei. UNESCO prognozē, ka diemžēl nākotnē vairāk nekā 50 procenti no pasaules valodām, iespējams, izzudīs. Arī Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas Ģenerālās asamblejas konferencē, kas notika pagājušā gada novembrī Rīgā, valodu konkurenci minēja kā vienu no problēmām. Tās spilgtākais piemērs ir angļu valodas arvien pieaugošā loma uzņēmējdarbības vidē, izglītībā un zinātnē, kas neapšaubāmi vājina un apdraud pārējo valstu valodu pozīcijas.

Lai aktualizētu tīras un gramatiski pareizas latviešu literāras valodas nozīmi svešvalodu tulkojumos, divus mēnešus – no 2008. gada janvāra līdz martam – Valsts valodas aģentūra, tulkojumu birojs „Skrivanek Latvia” un laikraksts „Dienas bizness” Latvijas uzņēmumos veiks pētījumu „Valodu lietojums un valodas kultūra Latvijas uzņēmumos”. Pētījuma laikā tiks intervēti uzņēmumu darbinieki, kuri ikdienā izmanto tulkošanas pakalpojumus, lai noskaidrotu, cik bieži uzņēmumos izmanto svešvalodu, kādās svešvalodās pārsvarā sazinās, ar kādām grūtībām uzņēmumu darbinieki sastopas gan mutvārdu, gan rakstveida komunikācijā. Lai pētījumā iegūtā informācija būtu plašāka, tiks intervēti arī profesionāli tulki un Latvijas augstskolu mācībspēki, tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kādēļ rodas gramatiski nepareizi tulkojumi, kādas ir visbiežāk sastopamās problēmas uzņēmējdarbības dokumentu tulkošanā, kādas ir studentu tulkojumu raksturīgākās kļūdas, kā aptaujātie vērtē vārdu latviskošanu.

Valsts valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis par pētījuma lielāko ieguvumu min valodas problēmu aktualizēšanu un publiskošanu plašākai auditorijai. Savukārt tulkojumu biroja „Skrivanek Latvia” direktore Aiga Veckalne uzskata, ka svarīgi ir rosināt cilvēkus lietot pareizu un labskanīgu valodu. „Valodas lietojums liecina par valodas kultūru, izglītību un attieksmi pret darbu. Domāju, to novērtē arī sadarbības partneri, kolēģi un klienti. Kāpēc pētīsim valodu lietojumu uzņēmumos? Mums ir svarīga skaista latviešu valoda!” saka A. Veckalne.

Pētījuma rezultāti tiks prezentēti konferencē šā gada martā. Apkopotie pētījuma dati dos iespēju turpmākam un dziļākam Valsts valodas aģentūras pētījumam nākotnē.

Papildu informācija:

Baiba Pare,
projektu vadītāja
"Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils"
"Eurocom Worldwide" pārstāve Latvijā
Lāčplēša 36, Rīga, LV-1011
Tālr.7282472, fakss 7281973
E-pasts: baiba.pare@pr-stils.lv