EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.05.08.

Pētījuma “Latvijas genoma izpētes projekta sabiedriskie aspekti” rezultātu prezentācijas seminārs


Latvijas Universitātes Mazajā Aulā š.g. 16.aprīlī notika LU Bioloģijas fakultātes Bioētikas un biodrošības centra 2007. gadā veiktā pētījuma “Latvijas genoma izpētes projekta sabiedriskie aspekti” rezultātu prezentācijas seminārs.

Pētījums veikts ar UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra atbalstu.

Tā mērķis bija apzināt Latvijas iedzīvotāju genoma datu bāzes esošo un potenciālo donoru viedokli par līdzdalības iespējām projektā, aptaujājot un intervējot projekta dalībniekus, kā arī to pacientu interešu grupas, kuru diagnostiku un ārstēšanu genoma projekta rezultāti varētu ietekmēt vistiešāk. Papildus pētījuma ietvaros veikta biopolitikas un tiesiskās vides analīze Latvijā.

Seminārā „Latvijas genoma izpētes projekta sabiedriskie aspekti” uzmanība tiks veltīta šādiem tematiem:
- Cilvēka genoma izpēte Latvijā un sabiedrība – pašreizējā situācija un perspektīvas
- Latvijas sabiedrības izpratne par genoma pētniecību – veiksmes faktori un problēmas
- Genoma projekta tiesiskie risinājumi
- Genoma projekts un sabiedrība – Igaunijas pētnieku pieredze zinātnes komunikācijas jomā
- Genoma pētījumi un medicīna

Ar lasījumiem par minētajiem tematiem uzstājās Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks, Genoma centra vadītājs Dr. biol. Jānis Kloviņš,

Prezentācija Cilvēka genoma izpēte Latvijā un sabiedrībā - pašreizējā situācija un perspektīvas

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Bioētikas un biodrošības centra vadītāja Dr. phil. Aivita Putniņa,

Prezentācija Genoma izpētes projekta Latvijā sabiedriskie aspekti

SIA „Medicīnas Tiesību institūts” direktore, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Bioētikas un biodrošības centra pētniece, MD, JD Solvita Olsena, Latvijas Universitāte, Juridiskās fakultātes lektore Dr. Jur. Kristīne Dupate,

Prezentācija Genoma izpētes projekta Latvijā sabiedriskie aspekti: tiesiskā regulējuma analīze

Tartu Universitātes Igaunijas Genoma projekta laboratorijas vadītāja Dagni Krinka

Estonian Genome Project and Society: experience of Estonian reseachers in science communication

Pētījums radīja pārliecību, ka lielākajai daļai aptaujāto donoru nav izpratnes par projekta būtību un savām tiesībām. Savukārt pacientu infomētība un plašāka diskusija tiek skatīta kā drauds, nevis veicinošs faktors projekta attīstībā. Dalībnieku iesaistīšanos projektā apgrūtināja arī izpratnes trūkums par ģenētisko medicīnu. Ar gēniem cilvēki parasti saprot stabilu fizisku iezīmju pārmantošanu, taču ne pārmantotus saslimšanas riskus. Ģenētiskie faktori netiek atzīti kā izšķiroši slimības izcelsmē, priekšroku dodot uzvedības faktoriem, traumām vai konkrētiem notikumiem. Kā arguments tiek minēts fakts, ka gēnus nevar vizualizēt un to līmenis netiek lietots slimību mehānismu skaidrošanā pacientu un ārstu konsultācijās un pacientu izpratnē par slimību. Šīs problēmas ir attiecināmas arī uz ģenētiskās medicīnas izmantošanu nākotnē. Pašreizējie priekšstati par slimību un veselību, veselības veicināšanas zemā prioritāte un ģenētikas konsultantu trūkums patlaban neļauj pieņemt projekta potenciālo ieguvumu saslimstības risku noteikšanā gan ārstu, gan pacientu vidū. Tādēļ genoma projekta uzdevums ir popularizēt priekšstatu par populācijas ģenētiskās izpētes ietekmi uz diagnosticēšanu un ārstēšanu gan profesionālajā jomā, gan sabiedrībā kopumā, rosinot domāt par profesionālu konsultantu tīkla veidošanu, kas varētu praksē ieviest projekta gaitā gūtos rezultātus un atziņas.