EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.09.10.

Pēcpusdienas saruna jauniešiem „UNESCO Pasaules mantojums animācijā”


10. septembrī plkst. 15:00 Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojekta kim? konferenču zālē ikviens jaunietis vecumā no 12 līdz 18 gadiem aicināts piedalīties pēcpusdienas sarunā „UNESCO Pasaules mantojums animācijā". Saruna notiek 4. starptautiskā Baltijas jūras reģiona kultūras mantojuma foruma „Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums" ietvaros, un to organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI) un Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojektu kim? .

Saruna plānota kā atvērta diskusija, kuru ievadīs prezentācijas par UNESCO mantojuma vietām pasaulē un Latvijā un to vērtībām, tādējādi ļaujot tās labāk izzināt un pazīt, kā arī daudzpusīgāk izprast šo vietu daudzveidību un ar to saglabāšanu saistītos jautājumus. Sarunas akcents tiks likts uz to, kā paši jaunieši var stāstīt par mantojumu un izkopt savu izpratni par to caur animācijas kadru plānu un komiksu sēriju zīmējumiem, gan esot kā skatītāji un lasītāji, gan paši esot sižetu autori. Sarunas laikā tiks demonstrētas UNESCO Pasaules mantojuma centra izdotās animācijas filmas par pasaules mantojuma vietām (filmas tiks demonstrētas angļu valodā), VKPAI kultūras mantojuma eksperts Pēteris Blūms stāstīs par Rīgas vēsturisko centru kā Pasaules mantojuma vietu un mākslinieks Reinis Liepa par to, kā animācijas sērijā ietvert un atainot pilsētvidi, kā attīstīt stāstu, pievēršot uzmanību mantojuma vērtībām un risinājumiem tā veiksmīgai saglabāšanai.

Dalībai pasākumā lūdzam iepriekš pieteikties līdz 8.septembrim, rakstot uz e-pastu projekta koordinatorei Martai Kaprālei: marta_kaprale@inbox.lv.


Pasākuma pamatā ir UNESCO Pasaules mantojuma centra izsludinātais animācijas sēriju kadru plānu konkurss "Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē", kas aicina jauniešus iepazīt kādu no savas valsts UNESCO Pasaules mantojuma vietām. Konkursa mērķis ir mudināt ikvienu jaunieti izzināt pasaules daudzveidīgo mantojumu, aktīvi iesaistoties tā kopšanā un saglabāšanas veicināšanā, izstāstot savu redzējumu zīmētā animācijas sērijā ar Patrimonito tēlu galvenajā lomā. Animācijas kadru plānu sērijas tēma ir – mantojuma vērtības, galvenie ar tā saglabāšanu saistītie izaicinājumi un sabiedrības loma tā aizsardzībā.

Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem, līdz 2010. gada 29. oktobrim iesniedzot animācijas kadru plāna oriģinālu UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (Pils laukumā 4-206, Rīgā, LV – 1050, ar norādi "Patrimonito animācijas konkursam"). Visus iesniegtos darbus vērtēs žūrija. Labākajiem darbiem tiks piešķirtas balvas, kā arī novembrī tie tiks izstādīti kim? izstāžu zālē un decembrī VKPAI telpās. 5 laureātu kadru plāni tiks nosūtīti dalībai starptautiskajā UNESCO Pasaules mantojuma centra animācijas konkursā par Patrimonito piedzīvojumiem mantojuma pasaulē. Starptautiskā konkursa uzvarētāju darbi tiks iedzīvināti profesionālā animācijas filmā, kuru izplatīs UNESCO rīkotajos pasākumos visā pasaulē.

Ar prasībām par iesniedzamajiem darbiem un citiem konkursa nosacījumiem var iepazīties UNESCO LNK un VKPAI interneta mājas lapās: http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/culture/Patri.html un www.mantojums.lv.

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā no Latvijas pašlaik iekļauti divi objekti – Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 1997. gadā) un Strūves meridiāna loka divi punkti (iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 2005. gadā).