EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.05.10.

Pēc Latvijas iniciatīvas UNESCO notiks jau 8. starptautiskā konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība”


Pēc Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūta iniciatīvas no šā gada 17. līdz 19. maijam UNESCO galvenajā mītnē Parīzē notiks jau 8. starptautiskā konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” („Sustainable Development. Culture. Education”).


Konferenci starptautiskās dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (2005. – 2014.) ietvaros rīko Skolotāju izglītības ilgtspējībai žurnāls (Journal of Teacher Education for Sustainability – JTEFS) un Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcijs (Baltic and Black sea Circle Consortium in educational research – BBCC) sadarbībā ar UNESCO tīklojumu skolotāju izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējību.


Ideju par konferenci pirms astoņiem gadiem ierosināja Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultāte. Pirmo reizi tā tika rīkota Daugavpils Universitātē 2003. gadā un bija cieši saistīta ar Eiropas tīkla dibināšanu UNESCO/UNITWIN projekta ietvaros. No 2004. līdz 2009. gadam konferenci organizēja BBCC dalībnieces – Tallinas Universitāte (Igaunija), Fehtas Universitāte (Vācija), Helsinku Universitāte (Somija), Debrecenas Universitāte (Ungārija), Anadolu Universitāte (Turcija) un Daugavpils Universitāte (Latvija). Šogad konferenci organizē BBCC ciešā sadarbībā ar UNESCO, un tā notiks UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.


17. un 18. maijā paredzēts darbs konferences plenārsesijās un dažādās sekcijās, savukārt 19. maijā norisināsies plašāka kopsapulce, kurā piedalīsies dalībnieki no BBCC un globālā UNESCO projekta tīklojuma skolotāju izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējību.


Šogad konferences ietvaros tiks pievērsta uzmanība BBCC misijai – skolotāju izglītības un izglītības pētījumu pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību. Galvenais uzsvars šī temata ietvaros tiks likts uz sinerģiju starp centieniem, kas vērsti uz skolotāju izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējību, un pētījumiem izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā, meklējot aizvien jaunas metodoloģijas un metodes, kas varētu tikt izmantotas mūsdienu izglītības ilgtspējīgai attīstībai kontekstā. Piedāvātās sekcijas ietvers plašu pētniecisko un praktisko aspektu kopu, ko iepriekšējās konferencēs aktualizēja BBCC un UNESCO tīklojuma biedri. Konferences laikā tās dalībnieki dalīsies ar idejām, stāstīs par savu pētījumu rezultātiem un prezentēs jaunus pētnieciskos un attīstības projektus izglītības un ilgtspējīgas attīstības jomā.


Vairāk informācijas par konferenci: Ilgtspējīgas izglītības institūta mājas lapā.


2009. gadā ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) atbalstu UNESCO Vispasaules konference par izglītību ilgtspējīgai attīstībai atzina Ilgtspējīgas izglītības institūta pieredzi un darbību kā vienu no piecām labākajām pieredzēm saistībā ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai Eiropas un Ziemeļamerikas reģionā un kā vienu no 25 labākajām pasaulē.


UNESCO LNK sadarbojas ar Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūtu, lai aktualizētu un popularizētu izglītību ilgtspējīgai attīstībai Latvijā, jo uzskata, ka veiksmīgs pārorientēšanas process var notikt tad, ja tajā ir iesaistīti visi – gan ar formālo, gan neformālo, gan informālo izglītību saistītie profesionāļi, amatieri un dalībnieki.


Ilgtspējīgas izglītības institūts piedāvā izglītībā realizēt holistisko ilgtspējīgas izglītības modeli, kura pamatā ir četras ilgtspējīguma dimensijas: ekoloģiskā (vides), kultūras, sociālā un ekonomiskā dimensija.

Papildinformācija:
Dzintra Iliško
Ilgtspējīgas izglītības institūts
Parādes 1-432, Daugavpils, LV-5401
dzintra.ilisko@du.lv, iii@du.lv