EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.11.05.

Paziņojums par medijos radīto ažiotāžu sakarā ar UNESCO LNK atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna 3. redakciju

UNESCO LNK savā atzinumā par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna (turpmāk – RVC plāna) 3. redakciju NAV paudis viedokli, ka RVC plāna 3. redakcija nav atbalstāma. Tas ir ziņu aģentūras LETA nepareizas un tendenciozas informācijas interpretācijas rezultāts, kas atspoguļots vakar publicētajā ziņā, pasniedzot to ar kļūdainu nosaukumu.

Turklāt mediji, rūpīgi neiedziļinoties UNESCO LNK atzinuma tekstā, ir pieļāvuši būtisku kļūdu. Atzinumā ir runāts par apbūvi upes akvatorijā starp CD dambi un Ķīpsalu nevis AB dambi un Ķīpsalu, kā tas pasniegts ziņās.

UNESCO LNK atzinumā ir atzinīgi novērtēts ieguldītais darbs pie plāna izstrādes. Turklāt UNESCO LNK uzskata, ka šī plāna redakcija nepārprotami ir daudz labāka par iepriekšējām.

Tas, kam atzinumā UNESCO LNK vērsa uzmanību, ir fakts, ka darbu pie plāna pilnveides būtu vēl jāturpina, sniedzot arī konkrētus ieteikumus.

Ne UNESCO, ne UNESCO LNK nav tiesību izteikt savu atbalstu vai noraidījumu par plāna pieņemšanu vai nepieņemšanu. Šis jautājums ir pilsētas kompetencē un konkrēti - Rīgas domes deputātu ziņā.

Savā atzinumā UNESCO LNK vērš atbildīgo institūciju uzmanību konkrētiem aspektiem. Savukārt Rīgas domes ziņā ir lemt, vai šie norādījumi ir būtiski un pieņemami vai nē.

Lielākā daļa UNESCO LNK atzinuma ir veltīta īstenošanas pasākumiem un pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanai plāna izstrādē un vērtēšanā. Uzskatot, ka tas ir priekšnoteikums sekmīgai plāna ieviešanai dzīvē, UNESCO LNK iesaka jau plāna izstrādes procesā novērtēt resursus, kas nepieciešami tā īstenošanai. Tāpat UNESCO LNK uzskata, ka iedzīvotājiem ir jāzina par galvenajām pārmaiņām, kas paredzētas pilsētā, un viņiem jādod iespēja izteikt savu viedokli.

UNESCO LNK ir par iespējami ātrāku kvalitatīva plāna apstiprināšanu, savukārt to, vai šī konkrētā redakcija ir pietiekami kvalitatīva, lemj Rīgas dome, ņemot vērā visus Latvijas un starptautisko ekspertu sniegtos atzinumus un ieteikumus.

Vēlreiz uzsverot, ka tās kompetencē nav pieņemt vai noraidīt izstrādāto RVC plānu, bet sniegt ieteikumus un rekomendācijas, UNESCO LNK izsaka nožēlu par to, ka medija nodoms šajā notikumā saskatīt skandālu, ir radījis nepamatotu ažiotāžu.