EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.09.08.

Pasniegs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas apbalvojumus


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) pasniegs tās augstāko apbalvojumu – Goda rakstu par izcilu ieguldījumu UNESCO mērķu sasniegšanā, kā arī Atzinības rakstus par ieguldījumu UNESCO LNK darbības un programmu īstenošanā Latvijā.

UNESCO LNK apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks ceturtdien, 2. oktobrī plkst. 18:00 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, Palasta ielā 4, Rīgā.

Arī masu mediju pārstāvji laipni aicināti uz UNESCO LNK apbalvojumu pasniegšanu, savu dalību līdz šā gada 1. oktobra plkst. 18:00 apstiprinot pa tālruni 29109268.

Šī ir otrā reize, kad pasniegs UNESCO LNK apbalvojumus. Goda rakstus, kas ir augstākā LNK atzinības zīme un tiek pasniegti kopā ar UNESCO LNK piemiņas velti par izcilu ieguldījumu UNESCO darbības un programmu īstenošanā Latvijā, piešķir ne retāk kā reizi divos gados ne vairāk kā trim personām un/vai institūcijām. Savukārt Atzinības raksti, kas tiek piešķirti par nozīmīgu ieguldījumu UNESCO darbības un programmu īstenošanā Latvijā, par veiksmīgu sadarbību ar dažādām nacionāla un starptautiska līmeņa valstiskām, nevalstiskajām un privātajām organizācijām, veicinot LNK popularizēšanu un prestiža celšanu, tiek piešķirti reizi gadā.

Priekšlikumus par LNK Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu var iesniegt UNESCO LNK locekļi, UNESCO LNK programmu padomju locekļi un UNESCO LNK Sekretariāts.

UNESCO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra, kas savu darbu organizē izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas programmās. Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē. 1991. gada 6. decembrī Parīzē tika atklāta arī Latvijas vēstniecība Francijā un UNESCO, bet UNESCO LNK tika izveidota 1992. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv