EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.08.10.

Pasaules mantojuma komitejas 34. sesija Braziljā


Šonedēļ noslēdzās UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 34. sesija, kas no 25. jūlija līdz 3. augustam norisinājās Brazīlijas galvaspilsētā Braziljā.


UNESCO Pasaules mantojuma komitejas sesija ir nozīmīgākais gada notikums ar pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu saistītos jautājumos, un tā šogad norisinājās Braziljā, kas ir atzīta par UNESCO Pasaules mantojuma vietu kā unikāls 20. gadsimta pilsētplānošanas paraugs. Sanāksmes laikā 180 delegācijas, kopā vairāk nekā 1000 dalībnieku no visām Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu dalībvalstīm sekoja diskusijām par aktuālajiem pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas tematiem, īpašu uzmanību pievēršot pilsētu vēsturisko centru saglabāšanas problemātikai un jaunu attīstības projektu virzībai pasaules mantojuma vietās, klimata pārmaiņu ietekmi uz pasaules mantojuma vietām, kā arī citiem ar šī mantojuma saglabāšanu saistītiem izaicinājumiem.


Sesijas atklāšanā ar galveno ziņojumu par UNESCO Pasaules mantojuma konvencijas Ģenerālās Asamblejas rezultātiem uzstājās arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, kura pārstāvēja Latviju šajā nozīmīgajā sanāksmē.


„Arvien vairāk valstis visā pasaulē pierāda, ka atbalsts kultūras mantojuma saglabāšanai ilgtermiņā veicina ekonomisko attīstību, sabiedrības labklājību un ceļ tās pašapziņu. To pierāda arī UNESCO Pasaules mantojuma konvencijai pievienojušos dalībvalstu skaits, kā arī mantojuma saglabāšanas apziņas un instrumentu attīstība saistībā ar nacionālajiem kultūrpolitikas dokumentiem un nacionālajiem attīstības plāniem, arvien vairāk izceļot kultūras un dabas mantojumu kā vērtīgu un saudzējamu resursu sabiedrības attīstībai. 2012. gadā UNESCO pasaules mantojuma konvencija svinēs savu 40. jubileju, uzsverot šādu starptautisku dokumentu un iniciatīvu ieguldījumu ilgtspējīgas, pārdomātas, savstarpēji cienošas un uz miera kultūras idejām balstītas attīstības sekmēšanai,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


Sesijas ietvaros četras Pasaules mantojuma vietas (Bugandas karaļu kapenes Ugandā, Evergleidas nacionālais parks ASV, Bagrati kategrāle un Gelati klosteris Gruzijā un Atsinananas lietusmeži Madagaskarā) tika iekļautas Apdraudēto pasaules mantojuma vietu sarakstā, bet Galapagu salas, novērtējot Ekvadoras ieguldījumu, mazinot apdraudējumu salas unikālajai ekosistēmai, no tā tika izņemtas. Šajā Pasaules mantojuma sesijā tika izvērtētas arī iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iesniegtās nominācijas, kopumā – 42, no kurām 21 tika apstiprināta iekļaušanai sarakstā – 15 kultūras mantojuma vietas, 5 dabas mantojuma vietas un 1 jaukta tipa mantojuma vieta.


„UNESCO Pasaules kultūras mantojuma saraksts ir pasaulē nozīmīgākais un redzamākais kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas instruments, kura pamatā ir 1972. gada UNESCO Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu. Saraksts ir ļoti prestižs, taču arī ļoti prasīgs. Tas veicina vietas pasaules atpazīstamību, stiprina vietējo piederības izjūtu un pašapziņu, kā arī vairo ar konkrēto pasaules mantojuma vietu saistītās ekonomiskās attīstības iespējas, taču vienlaikus uzliek arī ļoti lietu atbildību šo mantojumu kopt un saglabāt, jo izceļ valsts un attiecīgās kultūras un sabiedrības pašas novērtējumu par tās vērtībām un šīs atbildības izjūtu cilvēces kopīgā mantojuma saglabāšanā,” norāda Dagnija Baltiņa.


UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā no Latvijas pašlaik iekļauti divi objekti – Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 1997. gadā) un Strūves meridiāna loka divi punkti (iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 2005. gadā). 2010. gada 30. septembrī ir izsludināts pieteikšanās termiņš arī UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta atjaunošanai.


UNESCO Pasaules mantojuma komiteja ir starpvaldību institūcija, kuras uzdevums ir veicināt kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un saglabāšanu. Komiteja pārrauga Pasaules mantojuma vietu saglabāšanu un attīstību, balstoties uz starptautisku ekspertīzi izvērtē dalībvalstu nominācijas un pieņem lēmumu par jaunu vietu iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā, pamatojoties uz kultūras un/vai dabas mantojuma vietas īpašo kultūras un/vai dabas vērtību; seko līdzi Konvencijas dalībvalstu ieguldījumam šo vietu saglabāšanā, pieņem lēmumus par vietas iekļaušanu Pasaules mantojuma apdraudēto vietu sarakstā vai izslēgšanu no saraksta utt. Komitejas sastāvu veido 21 Konvencijas dalībvalsts, kuras ievēl uz 4 gadu termiņu UNESCO Ģenerālā Asambleja reizi divos gados.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv