EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.04.05.

Pasaules Grāmatu diena


23. aprīlī visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Grāmatu un autortiesību diena. Uzskatot, ka labākais veids, kā veicināt un izplatīt grāmatas – kā to ir pierādījusi vairāku dalībvalstu pieredze – pirms desmit gadiem UNESCO ieviesa Grāmatu un autortiesību dienas atzīmēšanu starptautiskā mērogā un aicināja katrā valstī šajā dienā organizēt dažādas aktivitātes, arī Latvijā.

Ventspils bibliotēkas par godu Pasaules Grāmatu un autortiesību dienai rīkotajā svētku nedēļā lasītājiem piedāvā dažādus pasākumus – pasaku lasījumus bērniem, zīmējumu izstādi. Pilsētā notiks arī pasākumi, kas tapuši sadarbībā ar Francijas kultūras centru: lekcijas, filmas „Ūdensbumba resnajam runcim” demonstrējums, kā arī praktiskās apmācības.

Par godu Pasaules Grāmatu un autortiesību dienai Bibliotēku nedēļa jau 8 gadu tiek atzīmēta arī Jūrmalā. Tās mērķis ir popularizēt bibliotēku krājumus un to sniegtos pakalpojumus, ikvienam interesantam sniedzot informāciju par bibliotēkas darba formām un saturu. Svētku pasākumi bibliotēkās norisināsies visu mēnesi.

23. aprīlis ir simbolisks datums pasaules literatūrā vairāku iemeslu dēļ: šajā datumā, vienā un tajā pašā - 1616. gadā miris Servantes, Šekspīrs un de la Vega. Šī ir arī vairāku nozīmīgu autoru - Druona, Laksnesa, Nabokova, Pla, Vallejo - dzimšanas diena. Tāpēc 1995. gadā UNESCO šim datumam piešķīra starptautisku nozīmi, lai godinātu autorus un viņu darbus un lai pievērstu cilvēku, īpaši jauniešu uzmanību literatūras nozīmei cilvēku dzīvē un autoru ieguldījumam sociālajā un kultūras progresā, jo grāmatas ir viens no ietekmīgākajiem faktoriem zināšanu izplatīšanā.

UNESCO aicina ikvienu informēt par aktivitātēm, kas tiek organizētas par godu Pasaules Grāmatu un autortiesību dienai, sūtot informāciju uz e-pastu: m.rosi@unesco.org. Informācija tiks publicēta UNESCO mājas lapā - www.unesco.org/culture/bookday, kurā tiek atspoguļoti Pasaules Grāmatu un autortiesību dienas ietvaros notiekošie pasākumi visā pasaulē.