EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.11.06.

Pasaules filozofijas dienas aktivitātes Latvijā

Šā gada 16. un 17. novembrī studenti, pasniedzēji, masu mediju pārstāvji un citi interesenti ANO Pasaules filozofijas dienas ietvaros tiek aicināti uz dažādiem pasākumiem, kurus organizē Filosofijas studentu biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU), UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, LU Filozofijas un socioloģijas institūtu, LU Studentu padomi un Filozofijas atbalsta fondu Latvijā.

16. novembrī plkst. 12.30 LU Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) telpās svinīgo uzrunu par godu Pasaules Filozofijas dienai teiks profesore Maija Kūle par tēmu “Filozofijas saprastkāre” un asociētā profesore Aija Priedīte – Kleinhofa par tēmu “Vai Letonikas pētījumi ir mūsdienīgi?”. Pēc tam notiks saruna par tēmu “Kas ir filozofija?”, kurā filozofijas studenti, pasniedzēji un citi interesenti diskutēs, kas ir filozofija, kas ir filozofija mūsdienu multikulturālajā pasaulē, kā filozofija iekļaujas visu sabiedrisko procesu kontekstā.

Filozofijas dienas ietvaros LU VFF plkst.15.30 - filozofijas studenti, parādot savu interesi un aktivitāti, svinīgi atklās mājas lapu (www.fsb.org.lv), kas paredzēta kā telpa komunikācijai un radošām izpausmēm filozofijā.

Dienas noslēgumā LU VFF plkst. 16.00 visi interesenti tiek aicināti uz filmas “Tuvalu” (Veit Helmer, 2000) demonstrāciju.

17. novembrī plkst. 12.00 LU VFF telpās notiks konferences tēžu krājuma “Eksistence un komunikācija”, kas veltīts Sērena Kirkegora filozofijai, atvēršanas svētki. Savukārt plkst. 20.00 Mencendorfa namā būs Filozofijas dienas noslēgumā balle, kuras tēma Filozofija un erotika. Vakara programmā paredzēta saruna par filozofiju un erotiku, kā arī dažādi pārsteigumi. Ieeja brīva.

Kopš 2002. gada ANO Pasaules filozofijas diena visā pasaulē ik gadu tiek svinēta novembra trešajā ceturtdienā, šogad 16. novembrī. Tās mērķi ir iedrošināt visas pasaules cilvēkus dalīties ar savu filozofisko mantojumu un būt atvērtiem jaunām idejām, kā arī iedvesmot sabiedrību uzsākt debates starp intelektuāļiem un pilsonisko sabiedrību par laikmeta izaicinājumiem.

Latvijā Pasaules filozofijas dienas svinības notiek kopš 2003. gada ar aktīvu LU VFF atbalstu.

Papildinformācija:
Lāsma Pirktiņa, projekta vadītāja
E-pasts: gottseidank@inbox.lv

Anda Šaka
Tālr.:7325109
E-pasts: anda@unesco.lv