EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.11.05.

Pasaules Filozofijas dienai veltīts eseju konkurss vidusskolēniem

Vidusskolēniem ir iespēja piedalīties eseju konkursā, kas veltīts Pasaules filozofijas dienai (17. novembris).

Skolām, kas ir ieinteresētas piedalīties, līdz 2. novembrim ir jāsakontaktējas ar Somijas Nacionālo izglītības padomi - pekka.elo@oph.fi, lai iegūtu eseju tematus.


Esejām jābūt 1 līdz 2 lapas garām, rakstītām angliski, vāciski, vai franciski. Skolai ir jāizvēlas divas labākās esejas un līdz 10. novembrim jānosūta tās pa e-pastu pekka.elo@oph.fi vai pastu uz sekojošu adresi:
National Board of Education
UNESCO ASPnet
Antti Lonnblad
PO BOX 380
FIN-00530 Helsinki, FINLAND


Labāko eseju autoriem tiks dāvināti CD un grāmataspar filozofijas un pasaules mantojuma tematiku. Uzvarētāju vārdi tiks paziņoti 17. novembrī un labākās esejas tiks publicētas www.unescokoulu.fi un www.feto.fi