EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.11.08.

Pasaules Filozofijas dienai veltīts eseju konkurss vidusskolēniem


Vidusskolēniem ir iespēja piedalīties Baltijas jūras valstu eseju konkursā, kas veltīts Pasaules filozofijas dienai.

Skolām, kas ir ieinteresētas piedalīties, līdz 23.oktobrim lūgums sazināties ar Somijas Nacionālo izglītības padomi – pekka.elo@oph.fi, lai saņemtu eseju tematus.

Esejām jābūt 1līdz 2 lapu garām, rakstītām angliski, vāciski, vai franciski. Skolai ir jāizvēlas divas labākās esejas un līdz 8. novembrim jānosūta pa e-pastu pekka.elo@oph.fi vai pastu uz Somijas Nacionālo izglītības padomi:
National Board of Education UNESCO ASP
UNESCO ASP/ Pekka Elo,
PO. BOX 380, FI-00531 ,Helsinki,
FINLAND

Labāko eseju autoriem tiks paziņoti 20. novembrī un labākās esejas tiks publicētas www.feto.fi