EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.05.08.

Par UNESCO un Krievijas Federācijas izsludinātais stipendiju konkurss

Aicinām pieteikties UNESCO un Krievijas Federācijas līdzfinansēto stipendiju programmai enerģētikas ekonomikas jomā 2008.gadam.

Uz minēto stipendiju var kandidēt pētnieki vecumā līdz 45 gadiem ar vismaz bakalaura grādu ekonomikā vai saistītā zinātnē, ar labām krievu valodas zināšanām , kuri studē vai veic pētījumus enerģētikas un ilgtspējīgas attīstības, enerģijas resursu ekoloģiskas pārvaldības vai atjaunojamo enerģijas resursu jomā.

Informācija par stipendiju

Stipendiju saņēmējiem tiek segti ceļa, apmācību un uzturēšanās izdevumi Krievijas Federācijas pētnieciskajās institūcijās laikā no 2008. gada 13. oktobra līdz 12. decembrim.

Pretendentiem pieteikums jāiesniedz līdz 2008. gada 13. jūnijam UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā, Pils laukumā 4-206, Rīgā .

Stipendiju pieteikumu forma

Sīkāku informāciju par konkursu var iegūt zvanot pa tālruni 67325109 Zinātnes, Jaunatnes un ASP sektora vadītājai Ingai Pučurei (elektroniski inga@unesco.lv ).