EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.02.11.

Par UNESCO izdevumu „Mācību programma žurnālistu izglītībai”


Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO), novērtējot palīdzību, ko izdevums sniedzis daudzām dalībvalstīm, no jauna aktualizē 2007. gadā veidoto un izdoto publikāciju „Mācību programma žurnālistu izglītībai” („Model curricula for journalism education”).


UNESCO izveidotā programma ir vispārējs modelis, ko iespējams pielāgot atbilstoši katras valsts specifiskajām vajadzībām žurnālistikas jomā. Tā iepazīstina ar sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras kontekstu jaunattīstības valstīs un jaunajās demokrātijās, uzsverot ciešo saikni starp demokrātiju un žurnālistiku, kā arī piedāvājot starpdisciplināru pieeju žurnālistikas apguves procesā.


Šīs programmas izstrāde sākās 2005. gadā, atbildot uz dalībvalstu lūgumu pēc palīdzības žurnālistikas izglītības satura plānošanā, UNESCO organizēja konsultatīvu ekspertu sanāksmi Parīzē, kurā tika definēti virzieni, kas būtu iekļaujami žurnālistikas mācību programmās ikvienā valstī.


Publikācija ir brīvi izmantojama un pieejama elektroniski angļu, franču, spāņu, krievu, arābu, ķīniešu, nepāliešu un portugāļu valodā šeit.