EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.03.06.

Par starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” rīkošanu LatvijāŠogad starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” ar devīzi “Katram bērnam vajadzīgs skolotājs” tiek rīkota visā pasaulē no 24. līdz 30.aprīlim, un tās mērķis ir pievērst uzmanību skolotāja profesionālās darbības kvalitātei.

UNESCO LNK Izglītības programmu padome un Izglītības un zinātnes ministrija aicina Izglītības pārvaldes, Reģionālās attīstības aģentūras, Pieaugušo izglītības centrus un citus interesentus “Izglītība visiem” nedēļas laikā organizēt apaļā galda diskusijas “Skolotāj, Tu vērtē, Tevi vērtē” ar visplašākās sabiedrības līdzdalību, lai izvērtētu mūsdienu skolotāja darbības kvalitātes veicinošos un kavējošos faktorus, to objektīvo un subjektīvo raksturu.

Rosinām šo UNESCO iniciatīvu aktīvi izmantot, lai vairotu savstarpēju saprašanos, sadarbību un atbildību starp skolu un vietējo sabiedrību – vecākiem, pašvaldībām, uzņēmējiem; celtu skolotāja profesijas un izglītības prestižu.


Bez tam, starptautiskās nedēļas ietvaros 25.aprīlī tiks organizēts diskusiju forums “Pamudinājumi un šķēršļi skolotāja profesijā” on-line konferences veidā UNESCO mājas lapā www.unesco.lv . Foruma mērķauditorija ir skolotāji.

Ļoti ceram, ka nedēļas pasākumu organizēšanā un norisē būs ieinteresētas un aktīvi līdzdarbosies pašvaldības, reģionālās attīstības aģentūras, izglītības pārvaldes, pieaugušo izglītības centri, skolas, augstskolas, pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas. No savas puses vēlamies Jūs aicināt izmantot iespēju nedēļas pasākumu atspoguļošanā iesaistīt reģionālās televīzijas un citus masu saziņas līdzekļus.

Informāciju par Jūsu iespējām un interesi reģionā rīkot pasākumus “ Izglītība visiem” nedēļas ietvaros lūdzam Jūs sūtīt līdz 31.martam, kā arī apkopoto informāciju par tās rezultātiem līdz 10.maijam pa e-pastu Izglitibavisiem@izm.gov.lv.

Tradicionāli kopš 2000.gada, kad Dakārā notika Pasaules izglītības forums, ar UNESCO atbalstu tiek rīkota Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”. Tādējādi ik gadu aprīlī visā pasaulē notiek globālas akcijas, lai pievērsu sabiedrības un politiķu uzmanību izglītības jautājumu risināšanai, īpaši kvalitatīvas izglītības visiem pieejamības nodrošināšanā, sekmējot “Izglītība visiem” mērķu pilnvērtīgu īstenošanu.

Pagājušā gada starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” moto bija "Palīdzi manam draugam nonākt skolā”. Latvijā līdztekus pūlēm apzināt tuvākās apkārtnes bērnus, kas neiet skolā, kuri nav savlaicīgi ieguvuši pamatizglītību, tika akcentētas informāciju tehnoloģiju iespējas izglītības pieejamības paplašināšanā, rīkojot reģionālos seminārus “ IT prasmes un to priekšrocības “ Izglītības visiem” mērķu sasniegšanai Latvijā”, kas notika Balvos, Salaspilī, Smiltenē un Talsos. Nedēļas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijā notika sabiedriska diskusija un Internet konference skolēniem “Vai skola māca dzīvot labāk?” ar mērķi veicināt izpratni sabiedrībā par pamatizglītības satura reformas gaitu, akcentējot ieguvumus un apzinot iespējamos šķēršļus.