EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.05.11.

Papildināts UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskais reģistrs


Vairāk nekā 80 nozīmīgi dokumentārā mantojuma objekti un kolekcijas no visas pasaules šogad tika pieteikti iekļaušanai UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.


Nominācijas vērtēja 14 starptautiskās padomes eksperti sanāksmē, kas norisinās Mančestrā, Apvienotajā Karalistē no 22. līdz 25. maijam. Eksperta atzinumu padomē sniedza arī Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors un UNESCO Komunikācijas un informācijas programmu padomes vadītājs.


UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskā reģistrā iekļautas 45 jaunas nominācijas, starp tām: 20. gs. komponista Arnolda Šēnberga arhīvi no Austrijas; Bulgārijas 11. gs. kirilicas manuskripta fragments; ķīniešu medicīnas mantojums; t.s. Hamburgas jeb Bertolda bībele no Dānijas; dokumentārais mantojums par Berlīnes mūra būvniecību un nojaukšanu; Ķeltu grāmata (īru: Leabhar Cheanannais), kas tiek saukta arī par Kellu vai Kolumba grāmatu; Lūkas bīskapijas arhīvi no Itālijas; Korejas cilvēktiesību dokumentārais mantojums; Heijerdāla arhīvi no Norvēģijas; Varšavas atjaunošanas biroja arhīvi; Ļeva Tolstoja personīgā bibliotēka; Stokholmas pilsētas plānošanas komitejas arhīvi; filozofa Žana Žaka Ruso kolekcija; u.c. Vairāk par nominācijām šeit.


Dokumentārais mantojums – daļa no pasaules atmiņas – ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, kas ietver informāciju par cilvēces, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja. UNESCO programma „Pasaules atmiņa” izveidota 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē, neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programma tiecas apzināt šo mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu. 1995. gadā programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros dibināts starptautisks reģistrs, kurā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāra rakstura liecības – pašlaik tajā ir 193 dokumentārā mantojuma vienības. 2001. gadā reģistrā no Latvijas ir iekļauts arī Dainu skapis, bet 2009. gadā – Baltijas valstu kopīgi nominētais dokumentārā mantojuma kopums „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.


Latvijā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošana ir viena no UNESCO LNK prioritātēm ar mērķi apzināt Latvijas nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Pateicoties Latvijas atmiņas institūciju atsaucībai un interesei un UNESCO Komunikācijas un informācijas programmu padomes mērķtiecīgam darbam, 2009. gadā izveidots arī UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs.


Programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskās padomes ekspertu sanāksme noritēja tūlīt pēc 4. starptautiskās konferences “Kultūra – atmiņa – identitātes”, kas notika no šā gada 18. līdz 21. maijam Varšavā, Polijā un pulcēja 279 pārstāvjus no 71 valsts – atmiņas institūciju ekspertus, UNESCO nacionālo komisiju pārstāvjus, kultūras un informācijas politikas veidotājus u.c, tajā skaitā arī delegāciju no Latvijas. Konference bija veltīta pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanai, novērtējot šī mantojuma nozīmību vēstures izzināšanā un kultūras identitāšu daudzveidībā. Konferences dalībniekiem bija iespēja apskatīt Latvijas dokumentārajam mantojumam veltītu izstādi – „UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošana Latvijā”. Izstāde organizēta Latvijas dalības UNESCO 20. gadadienas svinību ietvaros, un tajā bija iespēja iepazīties ar informāciju par dokumentāro mantojumu, kas iekļauts programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā un Latvijas nacionālajā reģistrā – Dainu skapi, Baltijas Ceļa organizēšanas un norises dokumentiem, Sibīrijā rakstītām vēstulēm uz bērza tāss, Ķeguma spēkstacijas būvniecības fiksāciju fotoattēlos, Raiņa un Aspazijas saraksti un Latvijas Centrālās Padomes Memorandu.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv