EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.12.10.

Papildināti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma saraksti


Ik gadu UNESCO Starpvaldību komiteja nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai tiekas, lai pieņemtu lēmumus par to, kuras UNESCO dalībvalstu izvirzītās nominācijas iekļaujamas Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvais sarakstā un Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā.


„Nemateriālā kultūras mantojuma programmās UNESCO reģistru uzdevums ir palīdzēt ikvienai dalībvalstij apjaust, iepazīt un novērtēt gan savu, gan citu pasaules kultūru daudzveidību, mācīties ieraudzīt un sargāt savas vērtības, vienlaikus ieklausoties citu kultūru pieredzēs un tradīcijās. UNESCO loma ir veicināt šīs daudzveidības, krāšņuma un bagātības aizsardzību, mudinot pašas dalībvalstis un kultūru kopienas stāstīt par savām vērtībām, nozīmi, tās kopt un saglabāt, lai nodotu mantojumā nākamajām paaudzēm,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā tiek iekļauti nemateriālā mantojuma objekti, kam pēc attiecīgās dalībvalsts, starptautiskās sabiedrības un UNESCO ieskatiem un kritērijiem ir nepieciešami tūlītēja rīcība, lai tie tiktu saglabāti un nodrošināti nodošanai tālāk nākamajām paaudzēm. Iekļaušana šajā sarakstā nodrošina iespēju virknei atbalstošu pasākumu starptautiskas sadarbības un konsultāciju ceļā. 2009. gadā UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā tika iekļautas 12 nominācijas, tajā skaitā arī no Latvijas – suitu kultūrtelpa. Šogad komiteja apstiprināja četras nominācijas – Meiširaps (Ķīna), ujguru tautas sabiedrisks notikums, kurā apvienotas dažādas tradīcijas, mūzika, deja, teātris, akrobātika, mutvārdu un ēšanas kultūra, kā arī spēles; Ojkanje dziedāšana (Horvātija), divadaļīga dziedāšana, kam raksturīga īpaša balss vibrēšana kaklā un kur katra dziesma ilgst līdz brīdim, kad galvenais dziedātājs vairs nevar noturēt elpu; ūdensnecaurlaidīgo starpsienu tehnoloģija ķīniešu džonkās (Ķīna), kas ļauj burukuģos izveidot ūdensnecaurlaidīgus nodalījumus, kas nodrošina, ka, ja viens vai divi nodalījumi ir bojāti, ūdens neiekļūst pārējos, un kuģis nenogrimst; Ķīnas pārvietojamā tipa drukāšanas tehnika ar koka veidnēm (Ķīna), kas ir viena no vecākajām pasaulē un divos Ķīnas austrumu piekrastes ciemos tiek izmantota joprojām, lai apkopotu klanu radurakstus.


Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvais saraksts tika izveidots, lai apkopotu tās nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes, kas demonstrē pasaules kultūras mantojuma dažādību un nozīmību. 2008. gadā kopā ar 89 citām tradīcijām tajā tika iekļauta arī Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija. 2010. gadā saraksts papildināts ar 47 jaunām nominācijām. Starp tām arī Lietuviešu daudzdaļīgās dziesmas sutartines (no vārda sutarti – būt saskaņā) –polifoniskās dziedāšanas veids, ko izpilda sievietes mūsu kaimiņvalsts ziemeļaustrumos; ziemas beigu maizes un uguns svētki Džerārdsbergenā (Beļģija) Krakelingen & Tonnekesbrand – parāde, vērienīgs gājiens vēsturiskos un košos tērpos, kur svētku četri pamatsimboli ir maize, vīns, zivis un uguns, kas simbolizē zemes auglību, svinības, dzīvību un gaismas atgriešanos – pavasari; piparkūku cepšana un rotāšana Horvātijas ziemeļu daļā; kompanjonāža (Francija) – praktisks zināšanu un identitātes nodošanas tīkls, kas ir unikāla sistēma, kā nodot tālāk zināšanas un prasmes, kas saistītas ar dažādiem amatniecības veidiem, un kurā iesaistīti gandrīz 45 000 cilvēku.


Vairāk par 2010. gadā UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstos iekļautajām nominācijām latiešu valodā.

Informāciju sagatavoja:

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv