EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.09.07.

Notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas sēdeŠā gada 27. septembrī plkst. 11:00 Kultūras ministrijā uz sēdi sanāks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asambleja.

Asamblejas darba kārtībā paredzēts apspriest un apstiprināt izmaiņas UNESCO LNK sastāvā, pieņemt grozījumus UNESCO LNK Satversmē, vienoties par Latvijas delegācijas sastāvu UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijā, kā arī pieņemt nolikumu par UNESCO LNK patronāžu, precizēt UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas pagaidu sarakstu u.c.

Plānots, ka Asamblejas sēdē tiks apstiprinātas izmaiņas Ārlietu ministrijas un Latvijas Universitātes pārstāvniecībā UNESCO LNK sastāvā.

Izskatot jautājumu par UNESCO LNK Satversmes grozījumiem, tiks izvērtēta nepieciešamība palielināt UNESCO LNK skaitlisko un pārstāvēto institūciju sastāvu, kā arī tiks precizēti katras Nacionālās komisijas institūcijas un amatpersonas pārziņā esošais jautājumu loks un atbildība.

UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesija notiks no šā gada 16. oktobra līdz 3. novembrim Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē. Šīs sesijas galvenie uzdevumi būs pieņemt jaunu UNESCO vidējā termiņa darbības stratēģiju 2008. – 2013. gadam, izvērtēt UNESCO darbību aizvadītajos divos gados un izskatīt un pieņemt organizācijas darbības programmu un budžetu 2008. – 2009. gadam, uzsākt UNESCO darbības programmas izstrādi 2010. – 2011. gadam un izvērtēt UNESCO darbības vispārējo politiku, īpašu uzmanību koncentrējot pasaulē aktuālajiem jautājumiem organizācijas kompetences jautājumos. UNESCO Ģenerālā konference ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija, kas pulcē kopā visus organizācijas dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izvērtētu aizvadītā posma darbības rezultātus, izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs.

Ar nolikumu par UNESCO LNK patronāžas piešķiršanu plānots noteikt, kā turpmāk tiks sniegts UNESCO LNK atbalsts kādai aktivitātei, atļaujot izmantot LNK vārdu, akronīmu un/vai logo. UNESCO LNK patronāža nenozīmē, ka tās saņēmējam tiek sniegts finansiāls un tiesisks atbalsts aktivitātes īstenošanai.
Šajā UNESCO LNK Asamblejā lems arī par UNESCO LNK patronāžas piešķiršanu kora „Kamēr...” projektam „Pasaules tautu saules dziesmas”.

Asambleja ir UNESCO LNK augstākā institūcija, kas sanāk kopā vismaz divas reizes gadā.

Papildinformācija:
Rolands Ozols
UNESCO LNK ģenerālsekretārs
Tālr.: 7325109
E-pasts: rolands@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:

Liene Krīvena

UNESCO LNK konsultante

Tālr.: 29109268

E-pasts: liene@tels.lv