EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.09.09.

Notiks UNESCO ģenerāldirektora amata kandidātu intervijas


Rīt, 15. septembrī UNESCO galvenajā mītnē, Parīzē sāksies UNESCO ģenerāldirektora amata kandidātu intervijas. Intervijas notiks UNESCO Izpildpadomes 182. sesijas ietvaros, kas notiek no šā gada 7. līdz 23. septembrim – tieši pirms gaidāmās Ģenerālās Konferences 35. sesijas, kurā tiks apstiprināts Izpildpadomes izvēlētais UNESCO ģenerāldirektora kandidāts.

Kā viens no interviju novērotājiem Parīzē darbosies arī Latvijas vēstnieks Francijā un UNESCO Jānis Kārkliņš.

UNESCO ģenerāldirektors ir administratīvais organizācijas vadītājs. Saskaņā ar UNESCO Konstitūciju ģenerāldirektoru nominē Izpildpadome un apstiprina Ģenerālā Konference uz četriem gadiem. Ģenerāldirektors var tikt atkārtoti ievēlēts arī uz otru periodu.

Kopš 1999. gada UNESCO vadījis Koičiro Macura (Koïchiro Matsuura) (Japāna), un viņa termiņš ģenerāldirektora amatā beidzas šā gada novembrī. Savas darbības laikā Koičiro Macura uzsāka vairākas būtiskas reformas UNESCO darbībā ANO reformu procesu ietvaros, kā arī ievērojami paplašināja UNESCO Kultūras programmu darbību, īpašu uzmanību pievēršot nemateriālā kultūras mantojuma un kultūras daudzveidības saglabāšanai. Koičiro Macuras darbības laikā ievērojami pieauga un attīstījās arī UNESCO nacionālo komisiju kā būtisku organizācijas atbalsta punktu loma dalībvalstīs un UNESCO programmu īstenotājiem un politikas veidošanas padomdevējiem. 2001. gada Koičiro Macura viesojās arī Latvijā, iepazīstoties arī ar tajā pašā gadā UNESCO programmas „Pasaules atmina” starptautiskajā reģistrā iekļauto Dainu skapi.

Ģenerāldirektora amata kandidātus UNESCO dalībvalstis piedāvā Izpildpadomei, kura pēc tam vērtē šo kandidātu sagatavotās vīzijas par UNESCO turpmāko darbību. Par Izpildpadomes izvēlēto kandidātu tiks informēta Ģenerālā konference, kas notiks no šā gada 6. līdz 23. oktobrim un kas ir UNESCO augstākā lēmējinstitūcija. Tā pieņems lēmumu par šī kandidāta apstiprināšanu, kā arī noteiks tā atalgojumu un apstiprinās citus līguma noteikumus.

Turpmākajās dienās UNESCO Izpildpadome iepazīsies un izvērtēs kandidātu vīzijas organizācijas attīstībai. Katra Izpilpadomes intervija ar UNESCO ģenerāldirektora amata kandidātiem ilgs vismaz stundu, un tai būs divas daļas: kandidātu mutiskas prezentācijas un atbildes uz sešiem jautājumiem. Jautājumi tiks uzdoti kādā no sešām UNESCO oficiālajām valodām, un kandidātam būs uz tiem jāatbild angļu vai franču valodā.

Pēc intervijām Izpildpadome apspriedīs to rezultātus slēgtā sanāksmē un ievēlēs nākamo UNESCO ģenerāldirektora kandidātu aizklātā balsojumā.

Līdz šā gada 31. maijam UNESCO dalībvalstis varēja piedāvāt savus ģenerāldirektora amata kandidātus. Pavisam izvirzīti deviņi kandidāti: Ina Marčuļonīte (Ina Marčiulionytè), Lietuva (izvirzīta no Lietuvas, Igaunija un Latvijas puses), Mahomeds Bedjaouis (Mohammed Bedjaoui), Alžīrija (izvirzīts no Kambodžas puses), Irina Bokova (Irina Gueorguieva Bokova), Bulgārija (izvirzīta no Bulgārijas puses), Farouks Hosnijs (Farouk Hosny), Ēģipte (izvirzīts no Ēģiptes, Kuveitas, Sudānas un Libānas puses), Sospeters Muhongo (Sospeter Mwijarubi Muhongo), Tanzānijas Apvienotā Republika (izvirzīts no Tanzānijas Apvienotās Republikas puses), Aleksandrs Jakovenko (Alexander Yakovenko), Krievija (izvirzīts no Krievijas puses), Ivonna Baki (Ivonne Juez de A. Baki), Ekvadora (ivirzīta no Ekvadoras puses), Benita Ferero-Valdnere (Benita Ferrero-Waldner), Austrija (izvirzīta no Austrijas un Kolumbijas puses) un Noureini Tidjani-Serpos (Nouréini Tidjani-Serpos), Benina (izvirzīts no Beninas puses).

UNESCO ir 1945. gada dibināta ANO specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. UNESCO ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 pasaules valstis un sešas asociētās valstis, tādējādi apliecinot organizācijas darba aktualitāti un nozīmi visā pasaulē. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv