EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.11.11.

Notiks svinīga UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas sēde

 

Trešdien, 30. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 LR Kultūras ministrijā notiks svinīga UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēde, veltīta 20 gadiem kopš Latvija ir UNESCO dalībvalsts. Tajā LNK locekļi, kuru lokā kopumā ir 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, tiks aicināti iesaistīties diskusijā „UNESCO nākamās desmitgades – Latvijas vērtību un pieredzes izcēlums pasaulē”.
 
Sēdi atklās UNESCO LNK prezidente, LR kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Klātesošos uzrunās arī LR pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO padomniece, pirmā Latvijas vēstniece UNESCO un Francijā Aina Nagobads-Ābola.
 
„Dalība UNESCO ir process, kas vērsts uz savas vērtības apzināšanos un pieredzes mobilizēšanu. Tas ir ceļš uz vērtību apzināšanos, redzot un jūtot sevi pasaules kontekstā, un uz patriotiski globālu redzējumu, veidojot līdzsvaru starp nacionālām vērtībām un globāliem izaicinājumiem. UNESCO ir platforma, kur izcelt savas vērtības un unikālo pieredzi, kā arī runāt par sevi pasaulē un to, uz kurieni mēs ejam ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Sabiedrībā, kas visā pasaulē piedzīvo pārmaiņas, kļūstot arvien daudzveidīgākai un sastopoties ar visdažādākajiem izaicinājumiem, ir nepieciešams uzklausīt dažādos viedokļus un vienoties par kopīgu tālāku rīcību,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. Tāpēc UNESCO LNK Asamblejas svinīgās sēdes laikā tās dalībnieki tiks aicināti dalīties ar savu redzējumu par to, kā caur UNESCO un UNESCO LNK izcelt un runāt par identitāti, atmiņu, kopīgām vērtībām; sargāt Latvijas vērtības un pieredzi, redzot un izjūtot sevi pasaules kontekstā; popularizēt Latvijas vērtības, zināšanas un pieredzi pasaulē; veicināt izpratni par ilgtspējīgu attīstību un cieņu pret vidi, kurā dzīvojam utt.
 
Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija pievienojās UNESCO, visa gada garumā UNESCO LNK kopā ar saviem sadarbības partneriem ir īstenojusi dažādas aktivitātes, lai sabiedrībā izceltu Latvijas vērtības pasaules kontekstā, kā arī lai skaidrotu Latvijas devumu un ieguvumus no dalības UNESCO. Tai skaitā no šā gada 10. līdz 14. oktobrim UNESCO LNK rīkoja UNESCO nedēļu Latvijā, kurā sadarbībā ar tās dalībinstitūcijām un partneriem sabiedrībai tika piedāvātas dažādas aktivitātēs, lai izzinātu un iepazīstu UNESCO mērķus, darbību, redzamākās programmas un īstenotos projektus Latvijā. UNESCO nedēļa tika atzīmēta vairāk gandrīz Latvijas 100 mācību iestādēs, t.sk. mūzikas un mākslas skolās, kā arī bibliotēkās un muzejos. 
 
Apkopojot atmiņas par Latvijas iestāšanās procesu UNESCO un viedokļus par ieguvumiem no dalības organizācijā, UNESCO LNK ir izveidojusi arī video prezentācijas, piedāvājot noskatīties sarunas ar UNESCO LNK darbā un UNESCO ideju īstenošanā iesaistītiem svarīgiem cilvēkiem Latvijā. Video pieejami ŠEIT.
 
UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiska persona LR Ministru kabineta pārraudzībā, un tās mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā. Asambleja ir LNK augstākā lēmējinstitūcija, kas uz sēdi sanāk vismaz divas reizes gadā. Tajā darbojas 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai UNESCO kompetences jomās.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena 
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268 
E-pasts: liene@tels.lv