EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.09.08.

Notiks starptautiska konference „Zemes degradācija”


2009.gada 17. – 19.februārī Rīgā notiks starptautiska konference „Zemes degradācija”.

Konferences mērķis ir sekmēt dažādu valstu un jomu vadošo ekspertu, kā arī zinātnieku zināšanu, labākās prakses un pieredzes apmaiņu zemes degradācijas (lokālā un izkliedētā piesārņojuma, organisko vielu satura samazināšanas, erozijas, sablīvēšanās, sasāļošanās, noslīdējumu u.c.) problēmu risināšanā un novēršanā.

Konferenci organizē SIA „VentEko” sadarbībā ar Eiropas Komisijas Apvienoto Pētījumu centru, ANO Attīstības programmu, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti un LR Vides ministriju.

Informācija par konferenci

Papildus informācija www.venteko.com/lat/konference