EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.09.10.

Notiks Rēriha Pakta 75. gadadienai veltīta starptautiska konference


Šogad aprit Rēriha Pakta – Vienošanās par mākslas un zinātnisko iestāžu un vēstures pieminekļu aizsardzību – 75. gadadiena. Šim notikumam tiek veltīta starptautiska konference, kas notiks šā gada 21. septembrī Rīgā, Mazajā ģildē (Amatu ielā 5).

Konferences programma

Pasaulē pazīstamais gleznotājs N.Rērihs (1874–1947), kura dzimta ir bijusi cieši saistīta ar Latviju, kultūru un mākslu uzskatīja par cilvēka eksistences svarīgākajām prerogatīvām. Viņa iniciētais Pakts ir dokuments, kas visā pasaulē aizsāka kultūras aizsardzības kustību.

1935. gada 15. aprīlī Vašingtonā ASV Prezidenta F.D.Rūzvelta kabinetā 21 Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas valsts parakstīja Rēriha Paktu. Šā Pakta simbols (sarkans gredzens ar trim sarkaniem apļiem centrā uz balta fona) kopš neatminamiem laikiem ir bijis sastopams dažādās kultūrās un reliģijās. Rēriha Pakts ir pasaulē pirmais juridiskais dokuments par Planētas kultūras mantojuma aizsardzību gan kara, gan miera laikā.

Rēriha Pakts – Vienošanās par mākslas un zinātnisko iestāžu un vēstures pieminekļu aizsardzību

Kultūra ir harmonija starp garīgajām un materiālajām vērtībām. Tikai caur kultūru var sasniegt patiesu cilvēcību. Kultūras pamats ir tikumība. Kultūra nozīmē mieru un sociālo problēmu taisnīgu risinājumu. Kultūras jēdziens ir tuvs visiem labas gribas cilvēkiem neatkarīgi no viņu politiskās un reliģiskās pārliecības, nacionālās vai rasu piederības.

Starptautisko konferenci veltītu Rēriha pakta 75.gadadienai organizē Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļa, Bulgārijas nodaļa un Sanktpēterburgas nodaļa, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas Rēriha biedrības, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija un citas organizācijas.