EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.02.09.

Notiks projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” semināri


2009.gada martā visos Latvijas reģionos noritēs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkoti semināri par stāstīšanas tradīciju attīstību bibliotēku vidē. Seminārus vadīs Māra Mellēna un Guntis Pakalns, un semināros aicinātas piedalīties projektā „Stāstu laiks bibliotēkās" iesaistītās bibliotēkas, kā arī ikviens interesents, iepriekš piesakoties. Semināri notiks, pateicoties semināru norises vietu - Latvijas reģionu bibliotēku atsaucībai. Semināru kalendārā paredzēti desmit semināri, un semināru norise sadalīta divos saturiski atšķirīgos semināru ciklos.


Projekts „Stāstu laiks bibliotēkās" tiek īstenots UNESCO Līdzdalības programmas darbības plāna „Nemateriālā kultūras mantojuma integrēšana formālajā un neformālajā izglītībā" ietvaros, uzsverot tradīciju un prasmju pilnveides nozīmi mūžizglītības kontekstā. Projekts tiek īstenots visos Latvijas reģionos, un projekta īstenošanas programmas pirmajā posmā iekļauta 81 bibliotēka. Projekta īstenošana plānota 2009.gada garumā, otru projekta posmu īstenojot gada otrajā pusē, cerot uz sekmīgu un mērķtiecīgu sadarbību ar Latvijas bibliotēkām.

Semināru norises grafiks

Pieteikuma anketu lūdzam sūtīt elektroniski uz adresi anita@unesco.lv līdz 2009.gada 24.februārim,
vēstules virsrakstā norādot "Stastu laiks bibliotekās /UNESCO pieteikuma anketa"


Pieteikumu anketa