EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.05.16.

Notiks Latvijas Universitātes pirmā Vizuālizpratnes nedēļa

Radi!2016 radošās darbības nedēļas un UNESCO mākslas izglītības nedēļas ietvaros, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (LU PPMF) sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju rīko vizuālizpratnes jautājumiem veltītus pasākumus visas nedēļas garumā un aicina tajos piedalīties skolotājus, skolotāju izglītotājus un citus interesentus.

Vizuālizpratnes nedēļas mērķis ir rosināt interesi par vizuālizpratnes nozīmi mūsdienu attēlu pasaulē un, iedvesmojoties no kultūras mantojuma, radīt jaunas idejas un ilgtermiņā paliekošas vērtības. Visas nedēļas laikā katru pēcpusdienu notiks dažādas lekcijas un radošas nodarbības, kas kopumā veidos plašu ieskatu dažādos vizuālizpratnes problemātikas un izglītības procesa kontekstos.

Nozīmīgākais no Vizuālizpratnes nedēļas pasākumiem notiks 26. maijā plkst. 12.30, LU PPMF, Jūrmalas gatvē 76, kad tiks prezentēts Eiropas Vizuālizpratnes vadlīniju prototips, kas izstrādāts sadarbībā ar Eiropas Vizuālizpratnes tīklu, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu.

Šis prototips tiek piedāvāts kā iespējamais modelis, kurā ir sistematizētas un strukturētas kompetences, kas saistītas ar tēliem, priekšmetiem un vizuālajām zīmēm. Apkopotās vadošo starptautisko un neatkarīgo ekspertu zināšanas un pieredze piedāvā tādu ievirzi izglītības programmu un mācību materiālu izstrādei, kas stiprinātu izglītības kvalitāti skolās un visa veida pieaugušo izglītībā. Šis Vizuālizpratnes vadlīniju dokuments ir ļoti nozīmīgs Latvijas izglītības reformas īstenošanā, jo piedāvā pirmo transnacionālo instrumentu specializētā mācību metodikā, kas var būt kā paraugs kultūras izglītībai kopumā un uz kuru var un vajadzētu atsaukties nacionālā līmenī.

Pasākumā ar priekšlasījumu par Eiropas vizuālizpratnes vadlīnijām piedalīsies dokumenta izstrādes grupas vadītājs Minhenes Universitātes profesors, UNESCO katedras koordinators Erlangenas–Nirnbergas universitātē un Eiropas Mākslas un kultūras izglītības observatoriju sadarbības tīkla iniciators Ernsts Vāgners. Pēc tā notiks diskusija par vizuālizpratnes veicināšanas iespējām dažādos Latvijas izglītības līmeņos.

Vizuālizpratnes nedēļas programma pieejama: www.radilatvija.lv un www.ppmf.lu.lv

Papildu informācijai:
Austra Avotiņa
Austra.avotina@lu.lv
29105882