EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.09.11.

Notiks Latvijas Nacionālais lasīšanas kongress bērniem


10. septembrī Latvijas Nacionālajā teātrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 notiks Latvijas Nacionālais lasīšanas kongress bērniem. To jau otro gadu organizē Apgāds Zvaigzne ABC. Pērn lasīšanas kongresa uzmanības centrā bija skolēnu lasītprasme, kas Latvijā saskaņā ar Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma (Progress in International Reading Literacy Study 2006) rezultātiem īpaši pasliktinās vecuma posmā no 5. līdz 9. klasei. Šogad kongresa rūpju centrā būs bērnu zemā motivācija lasīt, ar ko cieši saistīts nepietiekamais bērnu un jauniešu grāmatu piedāvājums Latvijas, jo īpaši skolu, bibliotēkās. Kongresa dalībnieki spriedīs, kā veicināt bērnu motivāciju lasīt, vēršot sabiedrības uzmanību uz problēmām, kas saistītas ar bērnu literatūras pieejamību. Kongresa laikā Apgāds Zvaigzne ABC godinās latviešu bērnu literatūras autorus un piedāvās dažādas aizraujošas aktivitātes mazajiem lasītājiem.

Uz nopietnu diskusiju par problēmām, kas saistītas ar bērnu motivāciju lasīt, Apgāds Zvaigzne ABC aicinās Izglītības un zinātnes un Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK), Latvijas Grāmatnieku ģildes, Rīgas domes Kultūras pārvaldes, Latvijas Skolu bibliotekāru asociācijas, Lauku bibliotēku atbalsta biedrības un Latvijas bibliotēku pārstāvjus, bērnu literatūras izdevējus un autorus, latviešu bērnu literatūras ekspertus, literatūras zinātniekus, kā arī žurnālistus un visus interesentus.

Fakti joprojām ir biedējoši – kā liecina pētījumi, 2009. gadā piektā daļa skolēnu piecpadsmit gadu vecumā nespēj pietiekami labi lasīt. Konstatēts, ka lasītprasmi īpaši ietekmē dzimums (zēnu lasītprasme bieži ir zemāka, īpaši – lauku reģionos) un ģimenes apstākļi (no sliktas lasītprasmes biežāk cieš bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm). Ar motivāciju lasīt ir vēl ļaunāk – kā liecina Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas rezultāti, tikai 20–30 procentiem piecpadsmitgadīgo Latvijas skolēnu brīvajā laikā ir interese par lasīšanu.

Pētījumos uzsvērts, ka bērniem jāprot lasīt atbilstoši vecumposma vajadzībām. Tādēļ tieši skolu bibliotēkām ir jākļūst par vietu, kas ieinteresē bērnu lasīšanā, tātad jāpanāk, lai skolu bibliotēku krājumi tiktu regulāri papildināti ar jaunām grāmatām un tajās atkal atgrieztos daiļliteratūra. Vēl vairāk – skolu bibliotēkām jākļūst atraktīvām un modernām, lai tās būtu spējīgas konkurēt ar daudzajiem citādas izklaides vilinājumiem.

Lai rosinātu autorus un veicinātu jaunu bērniem adresētu, kvalitatīvu literāro darbu tapšanu, Apgāds Zvaigzne ABC jau vairākus gadus organizē konkursu “Zvaigznes grāmata. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem”, kura mērķis ir izdot aktuālas, saprotamas, mākslinieciski augstvērtīgas, jēgpilnas, interesantas un vizuāli pievilcīgas grāmatas bērniem un jauniešiem.

Kongresa ietvaros Latvijas Nacionālajā teātrī paredzētas dažādas aktivitātes bērniem – daiļrunas konkurss, tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem un ilustratoriem, viktorīnas un konkursi, kopīga grāmatu lasīšana, diskusijas ar autoriem, autogrāfu medības un radošās darbnīcas, kā arī Burtiņskola mazajiem lasītgribētājiem. Bērniem būs iespēja uzzināt, kā top grāmata, kā kļūt par rakstnieku, pašiem savām acīm redzēt, kā Misiņa bibliotēkā grāmatas glabā un salabo. Latvijas Nacionālais teātris piedāvās izrādi bērniem “Spēlējam Sniegbaltīti un rūķīšus”, bet deju kompānija “Zvaigžņu aka” klātesošos iepriecinās ar muzikālu dejas izrādi “Sprīdītis”.

Papildinformācija:
Apgāds Zvaigzne ABC
Tālr. 67324518
www.zvaigzne.lv