EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.09.09.

Notiks konference „Pirmais vārds” par valodu apguves jautājumiem


Šā gada 25. septembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) notiks zinātniskā konference „Pirmais vārds”, kas būs veltīta valodu apguves jautājumiem pirmsskolas vecumā.


Ar šo konferenci turpinās Starptautiskās dzimtās valodas dienai (21. februārī) veltītie pasākumi un akcijas, ko Latviešu valodas aģentūra (LVA) ar UNESCO LNK atbalstu un sadarbībā ar RPIVA 2009. gadā organizē, lai rosinātu cilvēku interesi par dzimto valodu, kā arī aicinātu apzināties dzimtās valodas īpašo vērtību.


Konferenci atklās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, RPIVA rektore prof. Dace Markus, LVA direktors prof. Jānis Valdmanis un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. Konferencē piedalīsies pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, novadu un pilsētu izglītības pārvalžu metodiķi pirmsskolas izglītības jomā, Latvijas augstskolu, valsts un nevalstisko institūciju un organizāciju pārstāvji.

Konferences programma


Pēc konferences būs iespēja apskatīt pirmsskolas bērnu darbu izstādi „Pirmais vārds”, kurā apkopoti Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītās akcijas „Pirmais vārds” laikā tapušie darbi un kas RPIVA telpās tiks atklāta 23. septembrī. Izstāde no 8. septembra bija skatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.


Akcijas „Pirmais vārds” mērķis bija vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atjaunojot stāstīšanas tradīciju, pilnveidot bērnu, viņu vecāku, vecvecāku u.c. ģimenes locekļu sociālās prasmes un valodas kompetenci (klausīties prasmi un stāstītprasmi). Lai valodiskajās aktivitātēs iesaistītu vecākus un vecvecākus, akcijas rīkotāji rosināja ģimenēs atcerēties kādus lingvistiski nozīmīgus notikumus – bērna pirmo īpašo vārdu vai situāciju, kurā izteikts kāds neparasts un līdz šim nelietots vārds vai izteiciens. Aicinājumam piedalīties akcijā „Pirmais vārds” atsaucās 75 Latvijas izglītības iestādes, rīkojot dažādas nodarbības un pasākumus iestādes audzēkņiem, viņu vecākiem un vecvecākiem, māsām un brāļiem. Akcijā kopumā iesaistījās 5 883 audzēkņi.


Starptautiskā dzimtās valodas diena katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī, kopš 1999. gada 17. novembrī UNESCO Ģenerālkonferences 30. sesijā tika pieņemta Rezolūcija par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai un sekmēt dzimtās valodas lietojumu, kā arī vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Šogad UNESCO īpašu uzmanību aicināja pievērst valodas starpdisciplinārajam un sabiedrību vienojošajam raksturam.


Plašāk par Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītajiem pasākumiem Latvijā: http://www.valoda.lv/lv/news/dzimtavaloda/valpas.


Latvijā organizētie Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi ir iekļauti arī Eiropas Savienības Eiropas Radošuma un inovāciju gada pasākumu plānā.


Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālrunis: 7325109, 67325109
E-pasts: baiba@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv