EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.04.11.

Notiks atklātā ķīmijas olimpiāde


Starptautiskā ķīmijas gada ietvaros Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra sadarbībā ar Liepājas Valsts 1. ģimnāziju, Madonas Valsts ģimnāziju, Preiļu Valsts ģimnāziju, Saldus pilsētas 2. vidusskolu un Valmieras Valsts ģimnāziju 2011. gada 30. aprīlī rīko Atklāto ķīmijas olimpiādi.

Olimpiādes darbība notiks četrās klašu grupās: 9., 10., 11., un 12. klase. Katrai klašu grupai paredzēts savs uzdevumu komplekts – 5 dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, to risināšanas laiks 3 stundas. Uzdevumu risināšanai katram olimpiādes dalībniekam nepieciešami kalkulators, pildspalva un rūtiņu burtnīca. Olimpiādes rīkotāji dalībniekus ar burtnīcām nenodrošina. Mobilos telefonus un datorus olimpiādes norises laikā lietot nav atļauts. Skolēni drīkst izmantot arī ķīmisko elementu periodisko tabulu, sāļu šķīdības tabulu un metālu elektroķīmisko sprieguma rindu. Vērtēts tiks uzdevumu atrisinājuma tīrraksts, melnrakstus nevērtēs.

Pieteikumi dalībai olimpiādē jānosūta elektroniskā formā uz e-pasta adresi: janis.svirksts@lu.lv līdz 2011. gada 28. aprīlim plkst. 23.59.

Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, skola, klase, ķīmijas skolotāja vārds un uzvārds, kā arī tā olimpiādes norises vieta, kurā olimpiādes dalībnieks plāno piedalīties.

Olimpiādes norises vietas ir:

LU Ķīmijas fakultāte, Rīgā, K. Valdemāra ielā 48
DU DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra, Daugavpilī, Vienības ielā 13
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Liepājā, Ausekļa ielā 9
Madonas Valsts ģimnāzija, Madonā, Valdemāra bulvārī 2a
Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļos, Kooperatīva ielā 6
Saldus pilsētas 2. vidusskola, Saldū, J. Rozentāla ielā 19
Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmierā, L. Paegles ielā 40

Olimpiādes sākums plkst. 11.00.

Informācija: janis.svirksts@lu.lv

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2011. gadu pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (International Union of Pure and Applied Chemistry) iniciatīvas ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmijas gadu. Starptautiskā ķīmijas gada motīvs ir „Ķīmija – mūsu dzīve, mūsu nākotne”.


Starptautiskais ķīmijas gads ir iecerēts kā ietvars, lai veicinātu ķīmijas zinātnes popularitāti, īpaši jauniešu vidū, izceltu ķīmijas zinātnes sasniegumus, vēsturi un vairotu izpratni plašākā sabiedrībā par šīs zinātnes ieguldījumu cilvēces un jaunu ražošanas nozaru attīstībā, kā arī valsts ekonomiskajā izaugsmē, tādējādi veicinot tās vispārējo izpratni un novērtējumu par ķīmijas lomu sabiedrības labklājībā.