EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.11.10.

Noteikti konkursa „Dabas daudzveidības mirkļi!” 3. posma uzvarētāji


Noslēdzies Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotā radošo darbu konkursa „Dabas daudzveidības mirkļi!” trešais – pēdējais posms un noteikti tā uzvarētāji.

1.vietu posmā, kas saistījās ar rudens tematiku, jauniešu grupā ieguvis Sigvards Dzelzkalējs, 2. vietu ieguvusi Elza Sējēja ar radošo darbu „Ak, šīs rudens sēnītes!”, savukārt, trešo vietu – Vladislavs Ķļimovs.

Pieaugušo grupā 1. vietu ieguvusi Julita Kluša ar radošo darbu „Gļotsēnes-nesēnes, kas staigā”, 2. vietu – Agnese Matisone ar darbu „Laipojot rudeni”, savukārt, 3.vietu – Inga Kaļva ar darbu „Kastanis veiksmei”. Informācija par balvu saņemšanu tiks nosūtīta katram konkursa uzvarētājam atsevišķi.

Iesūtītos darbus pēc konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem izvērtēja Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku izveidota komisija. Labākie radošie darbi būs aplūkojami Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv, sadaļā ‘aktualitātes’ – http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/

Dabas aizsardzības pārvalde izsaka pateicību visiem radošo darbu iesūtītājiem par izdomu un radošo pieeju, kā arī par ieinteresētību dabas novērošanā un izpētē. Visu posmu – ziemas/pavasara, vasaras un rudens – labākie darbi drīzumā tiks apkopoti un publicēti elektroniskā izdevumā.

Konkurss tika rīkots 2010. - Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības gada pasākumu ietvaros. Atbalstītāji - UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Vides ministrija, Latvijas Dabas fonds, Latvijas Dabas muzejs, Gaujas NP Fonds, muzejs „Andrupenes lauku sēta”.

Rita Jakovļeva

Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste