EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.08.11.

Noslēgusies Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu Pušu konferences 3. sesija


2011. gada 14. un 15. jūnijā Parīzē noritēja Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (2005) Pušu konferences 3. sesija. Sesijas norisē piedalījās Konvencijas dalībvalstis, kā arī Eiropas Savienība kā reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, kas pievienojusies Konvencijai. Sesijas darbā novērotāju statusā piedalījās starptautisku nevalstisko organizāciju, starpvaldību organizāciju, kā arī pašvaldību starptautiskās sadarbības organizāciju pārstāvji.

Latviju sesijas darbā pārstāvēja Jolanta Treile, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore un Anita Vaivade, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja. Konvencijas īstenošanai veltītajās diskusijās Latvijas delegācija uzsvēra radošo industriju augošo lomu un nepieciešamību veicināt dažādu nozaru sadarbību, kam labs piemērs ir 2011. gada maijā noslēgtais LR Kultūras ministrijas un LR Ekonomikas ministrijas nodomu protokols par sadarbību radošo industriju jomā. Tāpat arī Latvija aicināja attīstīt diskusiju un pieredzes apmaiņu par Konvencijas īstenošanu pasaules valstīs, īpaši uzsverot Eiropas Savienības pieredzi tās īstenošanā, kā arī UNESCO nacionālo komisiju lomu Konvencijas īstenošanas un atpazīstamības veicināšanas procesā.

Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (2005) Pušu konferences 3. sesija pieņēma lēmumus arī par vadlīnijām Konvencijas īstenošanas jautājumos, finansējuma piesaisti Starptautiskajam kultūras daudzveidības fondam un pušu periodisko ziņojumu sniegšanu par Konvencijas īstenošanu. Latvijai pirmais ziņojums par Konvencijas īstenošanu UNESCO ir jāiesniedz līdz 2012. gada aprīlim.

UNESCO Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu stājās spēkā 2007. gada 18. martā, un Latvija tai pievienojās 2007. gada 6. jūlijā. Konvencijai pašlaik ir pievienojušās 117 dalībvalstis un viena reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācija – Eiropas Savienība. Līdz ar pievienošanos Konvencijai puses apņemas savā teritorijā radīt vidi, kas indivīdus un sociālās grupas rosinātu radīt, ražot un izplatīt pašiem savas kultūras izpausmes, kā arī veicinātu piekļuvi pašu zemē, kā arī citās pasaules valstīs radītās kultūras daudzveidīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja:
Anita Vaivade
UNESCO LNK Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109