EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.05.09.

Noslēdzies skolēnu eseju konkurss par izglītības nozīmi


18. maijā noslēdzās UNESCO Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” eseju konkurss Latvijas skolu jauniešiem. Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Salaspils 1. vidusskola, Talsu rajona vakara un neklātienes vidusskola, Daugavpils valsts ģimnāzija un Uzvaras vidusskola ir tās skolas, uz kurām dosies „Skrivanek Latvia” Valodu skolas svešvalodu pasniedzēji, kuriem svešvaloda ir dzimtā valoda, lai runātu par izglītības nozīmi un pasniegtu divu stundu atraktīvu un interaktīvu svešvalodas nodarbību.

Latvijas skolu 8. līdz 12. klašu jaunieši tika aicināti veidot īpašu eseju grāmatu par lasīt un rakstītprasmes nozīmi skolēnu dzīvē un to sniegtajām iespējām. Eseju konkursam pieteicās 20 Latvijas skolas un tika saņemtas interesantas esejas un kolorīti iesieti darbi. Esejās jaunieši rakstījuši, cik vienmuļa un neinteresanta būtu dzīve, ja viņi neprastu lasīt un rakstīt, cik daudz pārpratumu sagaidītu cilvēkus un cik grūti būtu dzīvot šādā pasaulē. Daudzi skolēni rakstījuši ne tikai par dzimtās valodas nozīmi, bet arī uzsvēruši, cik svarīgi ir zināt arī svešvalodas, kas sniedz jaunas un plašas iespējas.
„Grūti iedomāties, kā cilvēks dzīvotu, ja nebūtu grāmatu. Katrai paaudzei vajadzētu no jauna izgudrot daudzas lietas, tāpēc dzīve nevarētu attīstīties, nebūtu daudzu zinātnisku atklājumu,” raksta Daugavpils valsts ģimnāzijas skolniece Inese Ņikina.

„Lasīt un rakstīt prasme ir mana vērtība, kuru es spodrinu, apgūstot jaunas valodas un to rakstību, es to cienu un saudzēju, nepiegružojot savu valodu ar žargonismiem,” esejā raksta 11. klases skolniece Elīza Murāne no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un uzsver, ka „šīs prasmes sniedz iespējas, bet neko nenodrošina, jo paver tikai durvis jaunām dzīves telpām, kurās darboties, bet mums pašiem ir jāieiet šajā telpā, jāatrod gaismas slēdzis, lai izkliedētos tumsā un visas neskaidrības ceļā, un mums pašiem ir jāiekārto šī telpa jeb jāizmanto sniegtā iespēja”.

Eseju konkursā darbi tika vērtēti sešās kategorijās – pēc satura atbilstības tēmai, skolēna paustās personīgās attieksmes, oriģinalitātes, valodas bagātības, argumentācijas prasmes un eseju grāmatas kopējā noformējuma.

Šogad visā pasaulē Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” (20. – 26. aprīlis) laikā īpaša uzmanība tika pievērsta pieaugušo izglītības jautājumiem, ņemot vērā milzīgo pieaugušo analfabētisma līmeni pasaulē – 776 miljoni cilvēki. Arī Latvijā nedēļas ietvaros notika dažādi pasākumi, veltīti jauniešu un pieaugušo lasīt un rakstītprasmei, kā arī jautājumiem par izglītību mūža garumā.


Papildu informācija:

Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālr. 7325109, 67325109
E-pasts baiba@unesco.lv

Baiba Pare
Projektu vadītāja
"Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils"
"Eurocom Worldwide" pārstāve Latvijā
Lāčplēša 36, Rīga, LV-1011
Tālr.7282472, fakss 7281973
E-pasts: baiba.pare@pr-stils.lv