EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.05.11.

Norit Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”


Šonedēļ – līdz 8. maijam visā pasaulē norit Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, kuras laikā UNESCO, kā ik gadu, aicina dalībvalstis, to valdības, organizācijas un izglītības nozarē iesaistītas institūcijas pievērst īpašu uzmanību izglītības jautājumiem.

Pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) iniciatīvas 2011. gadā Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros Latvijas mācību iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un nozares institūcijas pievēršas un analizē tematus par skolu lomu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā.

Latvijā daudzviet notiks Starptautiskajai nedēļai „Izglītība visiem” veltīti pasākumi, kas Daugavpilī, Alsungā un Rīgā aizsākti jau pagājušajā nedēļā.

3. maijā Gulbenes novada pašvaldībā notiks diskusija „Skolu loma pašvaldības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā”, bet Brocēnos diskusija „Skola pašvaldībā – resurss ilgtspējīgai attīstībai”.

5. maijā Rīgā, pamatskolā „Rīdze” un Talsu Valsts ģimnāzijā notiks seminārs-diskusija „Skolas loma pašvaldībā: iespējas un izaicinājumi”.

6. maijā arī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā norisināsies diskusija „Skolu loma pašvaldības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā”, bet Riebiņu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”, kā arī Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” – dažādas radošās darbnīcas, Riebiņu novada izglītības iestāžu darbinieku diskusija „Savs ceļš, lai noturētos”, latgaliskā kultūras mantojuma popularizēšanas akcija „Bērni-bērniem” un folkloras grupas „Jumalāni” koncertlekcija. Preiļos arī pašvaldības Izglītības pārvalde organizēs diskusiju „Izglītība visiem”.

Minētās un citas izglītības iestādes, pašvaldības u.c. organizācijas diskusijās un semināros meklēs atbildes uz jautājumiem par to, vai sabiedrība redz skolu kā vietējo resursu; vai šis resurss tiek efektīvi izmantots; kā skolas darbība un potenciāls tiek sasaistīts ar pašvaldības ekonomiskās un sociālās vides attīstību; ko no skolas sagaida ģimenes un kā to piedāvājums atbilst dažādu iedzīvotāju grupu interesēm; cik atvērta ir skola sadarbībai ar darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem; kā skola var sekmēt lokālās pašapziņas un izaugsmes veidošanos u.c.

Latvijā starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” tiek atzīmēta kopš 2003. gada. Līdz šim pēc UNESCO LNK ierosinājuma dažādās institūcijās, mācību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās un UNESCO LNK tīklos, piemēram, Asociēto skolu projekta skolās u.c. sabiedrībā ir risināti jautājumi par kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošanu, par pirmskolas izglītību utt. Diskusijās un citās aktivitātēs kopā aicināti izglītības politikas veidotāji, īstenotāji, bērni, vecāki, nevalstisko organizāciju un pašvaldību institūciju pārstāvji, lai aktualizētu izglītības jautājumus un meklētu risinājumus problēmām. Šīs nedēļas atzīmēšana ir kļuvusi par stabilu tradīciju un vienlaikus arī atskaites punktu visām iesaistītajām pusēm kopīgās diskusijās par konkrētiem ar izglītību saistītiem jautājumiem un izaicinājumiem.

Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem” 2011. gadā Latvijā organizē UNESCO LNK sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Nedēļas norisi atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Pašvaldību savienība un Sorosa fonds – Latvija.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv