EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.08.10.

Nometne „Stāstu laiks” aicina uz Lasīšanas nakts pasākumu


Piektdien, 27. augustā plkst. 19:30 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Starptautisko skolu aicina piedalīties Lasīšanas nakts pasākumā, kas tiek organizēts Lasīšanas gada un bērnu un jauniešu nometnes „Stāstu laiks” ietvaros. Pasākums notiks nometnes mājā Bulduros, Saules ielā 9.


Projektā „Draugu stāsti” visa gada garumā notika pasākumi un aktivitātes, kas iepazīstināja ar Baltijas un Kaukāza kultūrām un šo kultūru pārstāvjiem Latvijā. Nometne ir šī projekta noslēgums, un tajā piedalās stāstu konkursa uzvarētāji, kā arī bērni un jaunieši, kuri aktīvi līdzdarbojās dažādu kultūru iepazīšanas pasākumos „Draugu vakars”.


„Lasīšanas naktī būsim liecinieki tam, kā top un tiek lasīta absolūtā pasaka, kā arī pārliecināsimies, cik liels ceļš mērojams no burta līdz pasakai un no skaņas līdz mūzikai. Pasākuma gaitā būs iespēja iepazīties ar biedrības „Ideju forums” jauno projektu – dažādu tautu pasaku audioversijām (www.pasakas.lv), kā arī pie tējas tases pārrunāt tās vērtības, ko sevī slēpj pasakas,” stāsta UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika. „Lai labāk izjustu pasākuma „garšu” – vēlams līdzi paņemt kādu no savām mīļākajām pasakām, kā arī nodrošināties ar siltu jaku, jo Lasīšanas nakts pasākumi notiks gan telpās, gan arī ārpus tām.”

Projekta „Draugu stāsti” mērķis ir stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību, kas sekmē humānismu un iecietību, pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem.


Cienīt savu un citas kultūras mūs aicina UNESCO konvencija „Kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšana” (pieņemta 2005. gadā). Projekts tiek īstenots UNESCO Starptautiskās Lasīt, rakstīt un rēķinātprasmes dekādes ietvaros (2003. – 2012.).


Projekta „Draugu stāsti” īstenošanu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds - Latvija”, UNESCO LNK partneri tajā ir LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Starptautiskā skola, Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka, izdevniecība „Liels un mazs”, valodu skola „Skrivanek Baltic”, biedrība „Ideju forums”, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija, Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Rīgas Igauņu vidusskola un Rīgas Lietuviešu vidusskola.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv