EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.09.09.

NKMVA izsludina uzņemšanu Folkloras skolā


Izglītības programma „Folkloras skola” piedāvā lekcijas par tematiem: „Tradicionālā mūzika Latvijā”, „Etnogrāfiskā dziedāšana”, „Tautas dejas”, „Tautas tērpi”, „Pasaules tautu mūzika”, „Mītoloģija un reliģijas”, „Arheoloģija un folklora”, „Stāstāmā folklora”, „Antropoloģija”, „Projektu vadība”, u.c., ko lasīs katras nozares eksperti. Starp pasniedzējiem būs Rita Grāvere, Māra Mellēna, Zane Šmite, Iveta Tāle, Ieva Tihovska, Iveta Dukaļska, Andris Kapusts, Valdis Muktupāvels, Juris Urtāns, u.c.


Nodarbības notiks gan centra telpās, gan Latviešu folkloras krātuvē, gan muzejos, u.c. vietās. Pieredzē dalīsies tradīciju pārzinātāji, tiks organizētas arī praktiskās nodarbības.


Mācību darbs tiks organizēts sešās sesijās – katras sesijas ilgums ir viena nedēļa (piecas darba dienas). Pirmā sesija tiek plānota 2009. gada oktobrī (19.X – 23.X), pēdējā - 2011. gada maijā. Folkloras skolas absolventi saņems apliecību par izglītības programmas sekmīgu apguvi.


Pateicoties VKKF sniegtajam finansiālajam atbalstam, Folkloras skolas pirmās četras sesijas tiek piedāvātas par neticami zemu dalības maksu – Ls 25 par vienu sesiju!


Pieteikšanās līdz 1. oktobrim.


Sīkāka informācija Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūrā, tālr. + (371) 67228985, mājas lapa http://www.nkmva.gov.lv/.


Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām kultūras politikas prioritātēm pasaulē. Pasaules mērogā apzinoties nepieciešamību nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, 2003. gadā UNESCO Ģenerālā konference pieņēma UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas pievienojās minētajai konvencijai, starptautiski apliecinot valsts vēlmi mērķtiecīgi saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu.


Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana līdz ar Latvijas pievienošanos konvencijai ir skaidri apliecināta kā Latvijas valsts vēlme veicināt dzīvas kultūras tradīcijas un to daudzveidības vērtības izpratni sabiedrībā.


Konvencija stājās spēkā 2006. gadā, un līdz 2009. gada jūnijam tai pievienojušās 114 pasaules valstis. Konvencija kļuvusi par nozīmīgu avotu valstu nacionālo kultūras politiku veidošanā ar vienotu mērķi – veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.


Konvencijā nemateriālais kultūras mantojums nozīmē “paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos gadījumos – atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu”. Kā norāda konvencija, tas ir kultūras mantojums, kas ir nozīmīgs kopienām, grupām, indivīdiem, veidojot daļu viņu kultūras identitātes. Konvencija izceļ tieši ikviena cilvēka lomu tradīciju turpinājumā, nozīmes izpratnē, vērtības atzīšanā, un valsts loma ir veicināt tās sabiedrībā tradīciju iepazīšanu un vērtības izpratni.


Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā nozīmīgi atslēgas vārdi ir vērtības izpratne un izglītība. Saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu nozīmē apzināties, nostiprināt tā vērtību un veicināt tā tālāknodošanu arī izglītības jomā.