EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.04.05.

Nemateriālais mantojumsCeturtdien, 28. aprīlī Salacgrīvā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un Kultūras ministrijas (KM) rīkotajā diskusijā par tradicionālo kultūru un nemateriālo kultūras mantojumu tikās nemateriālā kultūras mantojuma eksperti un praktizētāji, lai vērtētu tā saglabāšanas un tālāknodošanas esošās prakses un sistēmas problēmas un apspriestu to iespējamos risinājumus.


Šī diskusija tika rīkota, lai pārrunātu tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma jautājumus UNESCO konvencijas par nemateriālā mantojuma saglabāšanu kontekstā. Tās dalībnieki analizēja Latvijas situāciju nemateriālā kultūras mantojuma jomā, atklājot savu skatījumu uz problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Kā būtiskākie mīnusi tika minēti izglītības sistēmas trūkumi, īpaši tas, ka vidusskolā netiek pietiekami mācīta mūzika, nav kora stundu, profesionālu folkloras skolotāju trūkums, pētījumu deficīts par situāciju Latvijā, vājā likumdošanas un finansu bāze, tradicionālās kultūras banalizācija, valsts finansējuma trūkums pētniecībai nemateriālā kultūras mantojuma jomā, lokālo tradīciju apdraudējums, terminoloģijas neskaidrības, amatprasmju izzušana u.c.

Kā pozitīvi situācijas aspekti tika minēti, piemēram, tas, ka Latvijas muzikālā sistēma ir uztverama kā nemateriālās kultūras vērtība, Dziesmu svētku tradīcijas juridiskā nostiprināšana, aktīvs nevalstiskais sektors, Ilgas Reiznieces iniciētā Līgo svētku svinēšanas tradīciju mācīšana, Gaismas pils projekts, Latvijas Mūzikas akadēmijas jaunā tradicionālās mūzikas programma, kas tiks piedāvāta drīzumā, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts dažādiem projektiem, folkloras kopu un ansambļu kustība, kā arī izveidotais tautas tērpu valkāšanas tradīciju apkopojums un apmācības organizēšana.


Diskusijas laikā tika apkopoti priekšlikumi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas sistēmas izveidei un konvencijas īstenošanai Latvijā. Pēc iepazīšanās ar KM sagatavotajām iestrādēm valsts kultūrpolitikas vadlīnijās, tika apkopoti ieteikumi to turpmākai izstrādei.


Viens no šīs diskusijas uzdevumiem bija arī sagatavoties starptautiskajam forumam „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana: jaunatne, izglītība, attīstība", kas notiks Rīgā no 1. līdz 4. jūlijam. Tā ietvaros tiks apzināti un aktualizēti pozitīvie modeļi nemateriālā kultūras mantojuma politikas veidošanā un īstenošanā pasaulē, tiks izvērtēta nemateriālās kultūras ietekme uz tūrisma attīstību, kā arī iespējas jauniešu motivēšanai un iesaistīšanai nemateriālās kultūras saglabāšanā.


Sarunas noslēgumā dalībnieki vienojās par nepieciešamību turpināt dialogu par nemateriālā kultūras mantojuma jautājumiem, iesaistot vēl plašāku ekspertu loku.

Lejupielādējiet diskusijas apkopojumu