EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.04.07.

Nākamnedēļ Latvijā atzīmēs starptautisko nedēļu “Izglītība visiem”Nākamnedēļ, no 23. līdz 28. aprīlim, kas visā pasaulē tiek atzīmēta kā starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, arī Latvijā notiks dažādi pasākumi, veltīti izglītības jautājumiem. Tos organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), lai aktualizētu diskusiju par izglītības kvalitāti, skolotāju profesijas prestižu un atbildības sadalījumu izglītībā, kā arī izglītības procesā iesaistīto pušu tiesībām un pienākumiem.

No 23. līdz 27. aprīlim UNESCO LNK savā mājas lapā (http://www.unesco.lv/lat/index/discussions.html) organizēs interneta diskusiju par atbildības sadalījumu un sadarbību izglītībā. Diskusijā ikviens ir aicināts piedalīties un izteikt savu viedokli.

25. aprīlī plkst. 14:00 viesnīcas „Gutenbergs” konferenču zālē notiks konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme, kurā tiks analizēts pašlaik izstrādes procesā esošais Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam projekts. Sanāksmes laikā tiks pārrunāta arī konsultatīvās padomes darbības stratēģija un iespējamie sadarbības mehānismi ar IZM, lai nodrošinātu sekmīgu informācijas apriti, viedokļu apzināšanu par izglītības politikas plānošanas dokumentiem, kā arī ātras reaģēšanas iespējas uz aktuāliem jautājumiem izglītības jomā.

27. aprīlī plkst. 15:00 IZM Lielajā zālē notiks publiska diskusija par atbildības sadalījumu un sadarbību izglītības procesā starp izglītības iestādi, izglītojamo un ģimeni. Tajā piedalīsies trīs minēto mērķauditoriju pārstāvji – skolēni, skolotāji un skolu vadītāji un vecāki, kuriem šobrīd bērni ir skolas vecumā un kuri ir sabiedrībā savas jomas profesionāļi – zinātnieki, aktieri, mūziķi, uzņēmēji u.c. Tāpat diskusijā klāt būs arī izglītības un zinātnes ministre, UNESCO LNK viceprezidente profesore Baiba Rivža, Saeimas deputāti, Izglītības pārvalžu darbinieki un sociālo partneru pārstāvji no Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, vecāku apvienības „Visi” u.c.

Diskusiju vadīs žurnāliste Daina Jāņkalne. Tās laikā tiks apspriesti jautājumi par to, kurš un par ko ir atbildīgs izglītības ieguves procesā – par ko ir atbildīga skola, par ko skolēni un par ko ģimene? Vai izglītības procesā iesaistītās puses uzticas viena otrai? Kurš ir atbildīgs par labiem skolēnu mācību sasniegumiem? Kādi ir labas izglītības priekšnosacījumi? Kurš un kādā veidā ir atbildīgs par skolēnu uzvedību ikdienā? Kurš ir atbildīgs par skolēnu līdz mirklim, kad viņš pārkāpj skolas slieksni? Cik daudz un kā audzināšanas darbā vēlētos iesaistīties paši skolēni un viņu vecāki? Diskusijas rezultātus iecerēts izmantot arī Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam turpmākajā pilnveidē.

UNESCO LNK un IZM ir aicinājusi Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes arī pašiem būt aktīviem un iesaistīties līdzīgu, starptautiskai nedēļai „Izglītība visiem” veltītu pasākumu organizēšanā savos rajonos un skolās. Savukārt pēc izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas iniciatīvas visas Latvijas izglītības iestādes tika aicinātas organizēt Viesu dienu, aicinot savā profesijā panākumus guvušus cilvēkus (uzņēmējus, politiķus, zinātniekus, māksliniekus, sportistus u.c profesiju un arodu pārstāvjus) uz sarunu ar audzēkņiem par to, kāda loma viņu dzīvē ir bijusi izglītībai, kā tā palīdz viņiem darbā un ko viņi uzskata par labu un kvalitatīvu izglītību.

Tā, piemēram, Daugavpils 3. vidusskolā jau no 16. līdz 23. aprīlim tiek rīkotas Viesu dienas, kuru ietvaros ar skolēniem tiekas 9. Saeimas deputāti Jānis Dukšinskis, Anatolijs Mackevičs, Aleksejs Vidavskis un Sarmīte Ķikuste, kā arī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Rita Strode, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Lāčplēsis un priekšsēdētājas 1. vietniece Eleonora Kleščinska. Viņi diskutē ar jauniešiem par tādiem tematiem, kā personīgās iniciatīvas nozīme karjeras izveidē, izglītības attīstības perspektīvas, jauniešu izglītības iespējas Latvijā un iespējas darba tirgū u.tml. 19. aprīlī plkst. 14:00 Daugavpils 3. vidusskolā notiek Latviešu valodas apguves valsts aģentūras Daugavpils reģionālā konference „Skola visiem”, bet 22. maijā ir paredzēta konference skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kurā tiks diskutēts par atbildības sadalījumu un sadarbību mācību un audzināšanas darbā skolā.

Plašāk par pasākumiem Daugavpilī informēs Daugavpils pilsētas domes Mārketinga un informācijas nodaļā pa tālruni 29435111.

Savukārt 25. aprīlī plkst. 11:00 Madonas rajona Izglītības pārvaldē, Saieta laukumā 1 notiks diskusija par atbildības sadalījumu skolā, kurā piedalīsies skolēnu pārstāvji, pedagogi un vecāki, kā arī pārstāvji no vietējās policijas un medijiem. Vairāk informācijas par šo diskusiju – Veronika Caune, Madonas rajona Izglītības pārvaldes vadītāja (29471942).

Uz konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmi 25. aprīlī un diskusiju 27. aprīlī laipni aicināti arī masu mediju pārstāvji. Lūdzam pieteikt savu dalību iepriekš pa tālruni 29109268 (Liene Krīvena).

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
T. 29109268
E. liene@tels.lv