EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.04.09.

Metodiskais materiāls-komplekts skolotājiem UNESCO PASAULES KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMS JAUNIEŠU ROKĀS


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI) aicina Rīgas vispārizglītojošo, profesionālo skolu un interešu izglītības iestāžu vēstures, kultūras vēstures, ģeogrāfijas, valodu un literatūras skolotājus apmeklēt semināru par UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojumu.

Semināra norises laiks: 2009. gada 6. maijā

Semināra vieta: Rīgas pilsētas Dome, Rātslaukums 1, 508. telpa

Semināra darba kārtība:
13:00 semināra atklāšana
13:10 – 13:30 interaktīvs izstādes „UNESCO – Italia” apmeklējums-diskusija itāļu gida vadībā (angļu val.)
13:30 – 14:00 lekcija par UNESCO pasaules mantojuma vietu nozīmi, novērtējumu, izziņu un saglabāšanas jautājumiem Itālijā (angļu val.), Itālijas vēstniecība
14:00 – 14:45 kultūras mantojums Latvijā un Rīgas vēsturiskais centrs kā UNESCO pasaules kultūras mantojuma vieta, VKPAI vadītājs Juris Dambis
14:45 – 15:45 UNESCO Pasaules Mantojuma centra mācību metodiskā materiāla-komplekta skolotājiem „Pasaules dabas un kultūras mantojums jauniešu rokās” prezentācija, UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa
15:45 – 16:00 Itālijas vēstnieka Latvijā V.E. Francesco Puccio uzruna
16:00 glāze vīna ar Itālijas vēstnieku.

Semināram lūdzam pieteikties līdz 5.maija plkst. 12.00, rakstot uz e-pastu katrina.kukaine@mantojums.lv ar norādi „Pasaules mantojuma semināram Rīgā”. Lūdzam ņemt vērā, ka lekcija par Itālijas Pasaules mantojumu un izstādes apmeklējums notiks angļu valodā.

Mācību metodiskais materiāls „UNESCO Pasaules un dabas mantojums jauniešu rokās” ir UNESCO Pasaules mantojuma centra izstrādāts komplekts skolotājiem, kā strādāt skolā starpdisciplināri dažādos priekšmetos aktualizējot un ieinteresējot jauniešus kultūras mantojuma izziņai, iepazīšanai un saglabāšanai. Mācību metodiskais materiāls sniedz sistematizētu un metodisku pieeju pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jautājumu izzināšanai un iekļaušanai visdažādāko mācību priekšmetu - vēstures, kultūras vēstures, ģeogrāfijas, dabas un vides zinību, sociālo un politikas zinātņu, matemātikas u.c. - stundās. Tas dod iespēju aktualizēt pasaules kultūras mantojuma vērtību iepazīšanu, izzinot un novērtējot lokālā kultūras mantojuma īpatnības, kā arī veicina starptautiski atzīto kultūras mantojuma vērtību Latvijā izpratni un atpazīstamību.

Semināra noslēgumā katrs semināra dalībnieks saņems mācību materiālu komplektu „Pasaules kultūras un dabas mantojums jauniešu rokās” elektroniskā formātā – materiālā iekļauta teorētiskā daļa par pasaules mantojumu, kā arī par pedogoģiskām pieejām pasaules mantojuma mācīšanā, 42 mantojuma nodarbību apraksti, kā arī plašs vizuālais materiāls par pasaules mantojuma vietām.

Papildus informācija:
Katrīna Kukaine, VKPAI Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietniece, tel.: 67229272, epasts: katrina.kukaine@mantojums.lv

Dagnija Baltiņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāre, tel.: 67325109, epasts: dagnija@unesco.lv

Seminārs norisi atbalsta Itālijas Republikas vēstniecība Latvijā.