EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.05.16.

Maijs – Radošās darbības nedēļas radi!2016 notikumu kulminācijas mēnesis

Jau sesto gadu Radošās darbības nedēļa radi!2016 piedāvā plašu programmu Rīgā un reģionos, aicinot īstenot jaunrades idejas sadarbībā ar radošajām industrijām, būt atvērtiem un gudri strādāt partnerībās, tālredzīgi veidojot labāku dzīvi sev un līdzcilvēkiem.

 

Šogad galvenie notikumi risinās maijā, taču plaša satelītprogramma notiek arī pirms un pēc radi! kulminācijas programmas. To veido diskusijas, zināšanu pārneses semināri, darbnīcas, domnīcas, starpdisciplināri sadarbības piemēri un citas kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas formas. Vairāk: www.radilatvija.lv.

Sveicot Radošās darbības nedēļas radi!2016 atklāšanā, kultūras ministre Dace Melbārde uzsvēra radi! iniciatīvas nozīmīgo lomu iekļaujošas kopienas veidošanā, attīstot radošās industrijas un radot iespēju cilvēkiem satikties, lai kopā radītu jaunas un inovatīvas vērtības: “radi! sešu gadu laikā ir attīstījusies kā sociāla kustība, piedāvājot būtiskas metodes, kas palīdz iekustināt pārmaiņas. Piemēram, tādi jēdzieni kā radošās partnerības, starpdisciplinaritāte, dizaina domāšana vai radoša pārvaldība vairs nav svešvārdi. 2016. gadā aicinu vērst uzmanību uz muzeju izaugsmi Latvijā.  Muzeji ir kļuvuši par koprades telpām, kas ir nozīmīgs resurss radošo industriju attīstībā.”

radi!2016 ir sociāla kustība, kurā ir iespēja iesaistīties uzņēmīgiem notikumu veidotājiem, kas dažādās partnerībās vēlas attīstīt jaunas un inovatīvas idejas, radot pievienoto vērtību sabiedrībā. Pieteikt savu radi!2016 notikumu kalendāram ir iespējams visa gada garumā. 2016. gadā radi! turpina akcentēt arī dizaina domāšanas kā efektīva instrumenta izmantošanas iespējas.

2016. gada aprīlī radi! iniciatori aicināja Latvijas cilvēkus aprakstīt, kāda būs mūsu dzīve Latvijā pēc 10, 50, 100 vai 200 gadiem, jo šodienas domas, idejas un rīcība nosaka Latvijas nākotni. Atklāšanas notikumā 12. maijā kopā ar Latvijas iedzīvotājiem, kas piedalījās radi! notikumā “Dizaina pēdas nākotnē – nākotnes ideju ģenerēšana”, tika izstrādāti Latvijas attīstības scenāriji.

Tie iezīmē mūsu dizaina domāšanas pēdas nākotnei kā turpinājumu Dr.art. Aijas Freimanes un Matīsa Zvaigznes izstrādātai dizaina, tehnoloģiju jauninājumu, sabiedrības, ilgtspējas, ekonomikas, politikas notikumu izziņu kartei Dizaina pēdas. Tā rosina apzināties, kādas ir  cēloņu-seku sakarības nākotnē, kuras ietekmē vēsturiskie notikumi, problēmjautājumi sabiedrībā un attiecīgie dizaina risinājumi. 

radi!2016 galvenie notikumi maijā

Konference Pār-jaunot muzeju / Re-start Museum ir viens no radi!2016 centrālajiem notikumiem, kas norisināsies 18. maijā – Starptautiskajā Muzeju dienā. Šogad radi! īpaši akcentē mūsdienīga muzeja izaicinājumus, muzeju kā tradīciju, vērtību, izziņas un jaunu domāšanas modeļu telpu. Kā tas ir – restartēt muzeju? Kā muzeja jaunradīšanas procesu uztver un vērtē dažādas tajā iesaistītās puses? Fokusējoties uz muzeju un radošo industriju partnerībām, konference piedāvās demokrātisku platformu pieredzes apmaiņai ar mērķi rosināt domāšanu, kas ir arī restarta palaišanas poga. Par muzeju jaunradīšanas veidiem un izaicinājumiem pieredzē dalīsies Latvijas un ārvalstu muzeju un radošo industriju pārstāvji. Konferencē piedalīsies tādi pasaules līmeņa eksperti kā, piemēram, Igaunijas jūrniecības muzeja direktors Urmas Dresen (Igaunija), Reikjavīkas pilsētas muzeja direktors Guðbrandur Benediktsson (Īslande), Liverpūles Nacionālā muzeja direktors David Fleming (Lielbritānija) u. c. Aicināti visi interesenti. Vieta: Rīgas mākslas telpa, Kungu iela 3, Rīga. Laiks: 2016. gada 18. maijā, sākums plkst. 11.00. Programma: http://ej.uz/RestartMuseum-programma (pdf).

19. un 20. maijā ikviens interesents ir aicināts piedalīties notikumā radi! atRADUms - orientēšanās – atradi? … koprades telpu! Koprades telpas visā pasaulē ir arvien populārāka alternatīva savam birojam vai darbam mājās, jo tās apvieno sevī priekšrocības, kas ir darbam komandā, ar elastību, kas piemīt, darbojoties individuāli. Šogad Radošās darbības nedēļas radi! ietvaros vēlamies izcelt kopā strādāšanas un radīšanas telpas, kuras apmeklēt un arī izmēģināt aicinām visus interesentus – saskaņā ar katras konkrētas vietas noteiktiem laikiem vai pieteikšanās nosacījumiem. 
Programma: http://ej.uz/radi_atRADUMS_programma (pdf).

No 23. līdz 28. maijam notiks Vizuālizpratnes nedēļa UNESCO Mākslas izglītības nedēļas ietvaros. Tās mērķis ir rosināt interesi sabiedrībā par vizuālizpratnes nozīmi mūžizglītībā. Vienlaikus kultūras mantojums ir iedvesmas avots, lai radītu jaunas, paliekošas vērtības, tā veicinot Latvijas kultūrvides – materiālās un nemateriālās – sakopšanu. Vairāk: www.ppmf.lu.lv/zinas/t/40072.

UNESCO Mākslas izglītības nedēļas ietvaros 25. maijā notiks konference Kultūra un mākslas izglītība: Radi sevi skolā! ar mērķi rosināt izpratni un interesi par radošo un kultūras industriju radītajām iespējām izglītības attīstībā, iepazīstot jaunākās tendences, labāko ārvalstu pieredzi un  izceļot Latvijas sasniegumus. Konferencē tiks prezentēta Eiropas Komisijas darba grupas izveidota rokasgrāmata Kultūras izpratne un izpausmes, kurā Eiropas nozīmīgo notikumu sarakstā ir iekļauta arī Radošās darbības nedēļa radi! 
Vieta: Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas iela, 24, Rīga. Laiks: plkst. 10.00-16.30.

27. maijā Radošās Eiropas birojs piedāvā semināru par jaunajiem biznesa modeļiem kultūrā un radošajās industrijās. Radošās Eiropas birojs aicina uzzināt, kas ir jaunie biznesa modeļi un kā to ieviešana kultūras un radošo sektoru ikdienas darbā veicina spēju kvalitatīvi darboties globalizācijas un digitalizācijas radīto izaicinājumu kontekstā. Vieta: kultūras telpa «3 māsas» Zirgu ielā 1, Rīgā. Laiks: plkst. 10.30-15.30. Reģistrācija: http://ej.uz/radi2016_biznesskultura.

radi!2016 notikumu programmu, lūdzu, skatiet pielikumā un mājas lapā www.radilatvija.lv.

Radošās darbības nedēļa radi! notiek jau sesto gadu un ir attīstījusies kā sociāla kustība visā Latvijā. Tās iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība Latvijā. radi! mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un interesi par kultūras un radošajām industrijām, inovatīvu uzņēmējdarbību, radošumu veicinošu izglītību, dizaina domāšanu, starpdisciplināru partnerību veidošanu, zināšanu ekonomiku un gudru pārvaldību.

radi!2016 stratēģiskie partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” Divpusējās sadarbības fonds / www.eeagrants.org, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, domnīca Creative Museum, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Dānijas kultūras institūts, Gētes institūts Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Kaņepes kultūras centrs.

Informatīvi atbalsta: radio NABA, Draugiem.lv. 

Sekojiet līdzi jaunumiem mājas lapā www.radilatvija.lv un sociālajos tīklos: Draugiem.lv, Facebook, Twitter, YouTube, #radilv.

Papildu informācija:
Lilita Sparāne, radi!2016 projekta vadītāja, tālr.: 29180042, e-pasts: lilita.sparane@radilatvija.lv
Reinis Druvietis, kultūras biedrība „Make Art”, publicitāte, tālr.: 29293938, e-pasts: art@makeart.lv