EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.04.08.

MAB (Man and Biosphere) jauno zinātnieku balva


Informējam par iespēju pieteikties UNESCO īstenotās starpvaldību programmas MAB (Man and Biosphere – Cilvēks un Biosfēra) balvu konkursā jaunajiem zinātniekiem, kas veic pētījumus ekosistēmu un ūdens jomās. Prioritāri tiek atbalstīti biosfēras rezervātos īstenotie pētījumi.

Balvas mērķis ir sekmēt informācijas un zināšanu apmaiņu jauno pētnieku vidū, motivējot tos starptautiskajai mobilitātei un veicinot pētnieku interesi par MAB (Cilvēks un biosfēra) programmas prioritārajiem darbības virzieniem un piedāvātajām iespējām.

Uz minēto balvu var pretendēt pētnieki līdz 40 gadu vecumam, piesakot dalībai konkursā savu aktuālo pētījumu, ja plāno to pabeigt turpmāko 2 gadu laikā. Balvas apjoms nepārsniedz 5000 USD vienam pretendentam.

Pretendentiem pieteikums jāiesniedz līdz 2008. gada 20. septembrim UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā, Pils laukumā 4-206, Rīgā. Pieteikuma anketas atrodamas vēstules pielikumā un UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv.

Pieteikumu anketa angļu valodā

Sīkāku informāciju par konkursu var iegūt zvanot pa tālruni 67325109 Zinātnes, Jaunatnes un ASP sektora vadītājai Ingai Pučurei (elektroniski inga@unesco.lv).