EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.04.13.

LNKC direktori Daci Melbārdi apstiprina UNESCO Ģenerālās konferences Kultūras komisijas priekšsēdētajas amatā

26. aprīlī UNESCO Izpildpadome apstiprināja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktores Daces Melbārdes kandidatūru UNESCO Ģenerālās konferences 37.sesijas Kultūras komisijas priekšsēdētajas amatā.

Latvijas kandidātes izvirzīšana Kultūras komisijas priekšsēdētājas amatā ir apliecinājums mūsu valsts aktīvajai iesaistei UNESCO darbībā, kā arī novērtējums Latvijas pārstāvju ekspertīzei un augstajai kvalifikācijai. Latvija ir vienīgā no Centrālās un Austrumeiropas reģionālās grupas valstīm, kuras pārstāvis izvirzīts kādas komisijas priekšsēdētāja amatā novembrī notiekošās Ģenerālās konferences laikā.

Kultūras komisija ir viena no deviņām komisijām un komitejām, kas tiek izveidotas uz katras Ģenerālās konferences norises laiku, un ir atbildīga par plenārsēdē pieņemto lēmumu sagatavošanu kultūrās jomā.

D.Melbārdi amatā oficiāli apstiprinās UNESCO Ģenerālās konferences 37.sesija, kas notiks Parīzē šī gada novembrī un pulcēs pārstāvjus no 195 UNESCO dalībvalstīm, kā arī citām starptautiskām un nevalstiskām organizācijām.

Tajā paredzēts izskatīt plašu jautājumu loku, tai skaitā pieņemt UNESCO vidēja termiņa stratēģiju 2014. līdz 2021. gadam, kā arī turpmākās rīcības programmu un budžetu 2014. līdz 2017.gadam. Tāpat Ģenerālās konferences laika  notiks arī UNESCO ģenerāldirektora vēlēšanas.

D.Melbārde ir Latvijas delegācijas vadītāja UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas Starpvaldību komitejā 2012. līdz 2016. gadam. D.Melbārde bijusi UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas ģenerālsekretāre (1999. līdz 2004.).

Preses kontaktiem:
Informācijas un sabiedrisko attiecību departaments
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (+371) 67016 272
Fakss: (+371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājas lapa: www.mfa.gov.lv